Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Nguồn mở 'sẵn sàng để đi' vì các ứng dụng của doanh nghiệp

Open source 'ready to go' for business applications

Chủ tịch của Diễn đàn Thế giới Mở gần đây tin tưởng rằng phần mềm nguồn mở đưa ra những cơ hội thực sự cho các doanh nghiệp, chính phủ và phần còn lại của khu vực tư nhân.

The chairman of the recent Open World Forum believes that open source software offers real opportunities to businesses, the government and the rest of the public sector.

By Asavin Wattanajantra, 5 Oct 2009 at 16:13

Theo: http://www.itpro.co.uk/615925/open-source-ready-to-go-for-business-applications

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/10/2009

Lời người dịch: Theo chủ tịch của Diễn đàn Thế giới Mở vừa diễn ra tại Paris, Pháp trong 2 ngày 01-02/10/2009 vừa qua, thì đây là những từ khóa mà nguồn mở đã và đang chiếm lĩnh trong dòng chính thống: Máy tính đám mây, Điện thoại di động, Máy chủ web, Các phần mềm ứng dụng và Khu vực nhà nước phải hạnh phúc để sử dụng nguồn mở. Không rõ các “chuyên gia công nghệ thông tin” Việt Nam có cho là như vậy không?

Với nguồn mở sẵn sàng cho dòng chính thống, các công ty bây giờ đang đi tới điểm nơi mà họ được chuẩn bị để đầu tư vào lĩnh vực này cho các ứng dụng doanh nghiệp.

Vì thế mà chủ tịch của Diễn đàn Thế giới Mở và giám đốc điều hành của Wallix là Jean – Noel de Galzain, người đã đưa ra bình luận của ông trong một cuộc phỏng vấn với IT PRO.

Galzain nói rằng nguồn mở từng là môt phần của dòng chính thống của IT, được thấy trong hạ tầng internet và máy tính tốc độ thực thi cao (HPC), và có thể đưa ra các cơ hội trong máy tính đám mây và các công nghệ mạng.

Nguồn mở cũng đã chín muồi trên các nền tảng di động, với Galzain trích dẫn các con số của Juniper Research nói rằng đã có 60% thị phần cho nguồn mở trên các điện thoại di động, mà nó đang gia tăng.

Ông cũng đã được khích lệ bởi sự tăng trưởng của các công nghệ nguồn mở và phần mềm trong quản lý nội dung và hợp tác, cũng như là các máy chủ web.

“Chúng đều là các dòng chính thống. Sau những thứ đó, chúng ta có cơ hội để cải thiện thị phần này và vị thế này trong công viên công nghệ, đặc biệt là trên các phần mềm ứng dụng”, Galzain nói.

“Ví dụ chúng ta có thể xem xét ngày hôm nay rằng nguồn mở đã gia tăng trong tất cả các phần hạ tầng và mạng của các hệ thống thông tin. Chúng ta bây giờ đang đi tới và đang đầu tư vào những công nghệ mới cho người sử dụng và các giao diện, đặc biệt là trong các ứng dụng cho doanh nghiệp”.

Trong tương lai, sẽ có những cơ hội lớn cho nguồn mở trong việc số hóa nội dung của nhà nước và tư nhân, dẫn dắt tới những cơ hội mới trong các dịch vụ, phần mềm và công nghệ, theo Galzain.

Riêng đối với nước Anh, ông nói rằng việc đưa ra của chính phủ một chính sách khuyến khích sử dụng nguồn mở đã chỉ ra rằng chúng ta đã thực sự nhận thức được tốt trong chủ đề này.

With open source already mainstream, companies are now arriving at the point where they are prepared to invest in this area for business applications.

So claims the chairman of the recent Open World Forum and chief executive of Wallix Jean-Noel de Galzain, who made his comments in an interview with IT PRO.

Galzain said that open source was a mainstream part of IT, found in internet infrastructure and high-performance computing, and would offer opportunities in cloud computing and network technologies.

Open source has also matured on mobile platforms, with Galzain quoting Juniper Research figures that said there was a 60 per cent market share for open source on mobile phones, which was increasing.

He is also encouraged by the growth of open source technologies and software in collaborative and content management, as well as web servers.

“These are the mainstreams. After that, we have the opportunity to improve this market share and this position in the technology park, especially on application software," Galzain said.

“For example we can consider today that open source has increased in all the infrastructure and the network part of information systems. We are now arriving and investing in new technologies for users and interfaces, in particular business applications.”

In the future, there are big opportunities for open source in the digitisation of public and private content, leading to new opportunities in services, software and technology, according to Galzain.

In terms of the UK, he said that the government’s release of a policy encouraging the use of open source showed that we were particularly well positioned on the subject.

Galzain tin tưởng có 3 lý do vì sao khu vực nhà nước phải hạnh phúc để sử dụng nguồn mở.

“Đầu tiên là các nhà kinh tế mà họ có thể nhận thức được thông qua phần mềm nguồn mở trong các hệ thống thông tin của họ”.

“Lý do thứ hai là việc còn hơn cả các tổ chức tư nhân khác, khu vực nhà nước cần có mối liên hệ với người sử dụng. Tính tương hợp là quan trọng và nguồn mở là chỗ rất tốt để thay thế những giao diện cổ lỗ xưa kia”.

Cuối cùng, ông bổ sung thêm: “Thứ ba là về cuộc khủng hoảng hiện nay của chúng ta. Chúng ta nói về tính minh bạch và sự tin cậy, nên tôi nghĩ việc thử một cách thức mới với các giải pháp mở sẽ cho chúng ta sự minh bạch hơn về cách sử dụng công nghệ”.

Galzain believes there were three main reasons why the public sector should be happy to use open source.

“The first is the economics they can realise through open source software on their information systems," he said.

“The second reason is that more than other private organisations, the public sector needs to get in touch with users. Interoperability is important and open source is very well placed to replace ancient interfaces.”

Finally, he added: “The third is about being in the crisis we are now. We talk about transparency and trust, so I think trying a new way with open solutions will give us more transparency on how to use technology.”

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.