Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

Bản ghi nhớ về nguồn mở của Bộ Quốc phòng có thể thay đổi bức tranh về phần mềm

DOD open-source memo could change software landscape

CIO Wennergren to discuss memo at upcoming GosCon conference

By Joab Jackson ,Oct 28, 2009

Theo: http://gcn.com/articles/2009/10/28/dod-oss-ii.aspx

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/10/2009

Lời người dịch: Một lần nữa khẳng định rằng phần mềm tự do nguồn mở đã được sử dụng một cách rộng rãi trong quân đội Mỹ từ lâu, và từ năm 2003, Bộ Quốc phòng đã có những chỉ dẫn về việc sử dụng này.

Chỉ dẫn của Bộ Quốc phòng về sử dụng phần mềm nguồn mở trong quân đội từ lâu nay đã tới, và sẽ làm dịu đi những lo lắng lan truyền rộng rãi trong quân đội về việ sử dụng nguồn mở, các nhà quan sát nói.

Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng đã đưa ra chỉ dẫn mà nó làm sáng tỏ việc sử dụng các phần mềm nguồn mở, hoặc các phần mềm mà mã nguồn của nó được làm cho tự do sẵn sàng cho những người khác sử dụng và sửa đổi. Dù nhiều chương trình phần mềm phổ biến nhất ngày nay là nguồn mở, như hệ điều hành Linux và máy chủ Web Apache, những câu hỏi xung quanh việc mua sắm đã luôn đeo bám dai dẳng trong các dịch vụ quân sự. Chỉ dẫn này không phải là chính sách chính thức, nhưng nó đưa ra những giải thích sáng tỏ về cách sử dụng các phần mềm nguồn mở như thế nào.

Quyền giám đốc Thông tin của Bộ Quốc phòng David Wennergren được mong đợi sẽ nói nhiều hơn về chỉ dẫn này tại Hội nghị Nguồn Mở của Chính phủ, sẽ diễn ra vào tuần sau tại Washington, theo các nguồn tin.

Tài liệu này là cần thiết, các nhà quan sát lưu ý.

“Nhiều người cả trong và xung quanh Bộ Quốc phòng đã và đang làm việc về điều này từ lâu. Rất quan trọng là điều này đã được làm xong”, John Weathersby, người sáng lập và giám đốc điều hành của Viện Phần mềm Nguồn Mở, một viện phi lợi nhuận chuyên cho việc mở rộng sử dụng nguồn mở trong chính phủ. “Rất quan trọng trong những thứ nó tuyên bố - được viết ra - rằng nguồn mở là một lựa chọn có thể đứng vững được và phải được xem xét tới”.

Tài liệu này đã được phác thảo ít nhất là từ giữa năm 2008. Daniel Risacher, người điều hành các vấn đề về các dịch vụ chuyên nghiệp và tích hợp cho văn phòng của CIO, đã dẫn dắt cho những nỗ lực để phát triển nó.

The Defense Department's guidance on the military use of open-source software has been a long time in coming, and should ease the widespread concerns in the military about open source-use, observers say.

Earlier this month, DOD issued guidance that clarifies the use of open-source software, or software whose code is made freely available for others to use and modify. Although many of today's most popular software programs are open-source, such as the Linux operating system and the Apache Web server, questions around procurement persisted in the military services. The guidance is not formally policy, but it offers clarifications on how to use open source software.

Acting DOD Chief Information Officer David Wennergren is expected to talk more about the guidance at the Government Open Source Conference, being held next week in Washington, according to sources.

The document has been needed for a while, observers note.

"A lot of people both within and around the Defense Department have been working on this for a long time. It's very significant that this has been done," said John Weathersby, the founder and executive director of the Open Source Software Institute, a non-profit institute dedicated to broadening the use of open source in government. "It is very significant in that it states — in writing— that open-source is a viable option and must be considered."

The document had been in draft at least since mid-2008. Daniel Risacher, who handles enterprise services and integration issues for the office of the CIO, has led the effort to develop it.

Tuy nhiên, ngay cả trước điều này thì những nỗ lực để làm sáng tỏ được thực hiện cho phù hợp với một thế giới lạ lẫm mới này của phần mềm nguồn mở vào trong thế giới của những thủ tục mua sắm đã được tiêu chuẩn hóa cao độ của chính phủ.

Weathersby chỉ ra nghiên cứu của tác giả Terry Bollingẻ của Mitre, “Sử dụng phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) tại Bộ Quốc phòng Mỹ”, mà nó đã nhấn mạnh tới việc sử dụng rộng rãi hơn so với được báo cáo về nguồn mở bên trong chính phủ.

Cuối năm đó, 2003, khi CIO John Stenbit của Bộ Quốc phòng đã đưa ra một vài chỉ dẫn cơ bản về việc sử dụng phần mềm nguồn mở, yêu cầu các dịch vụ kiểm tra tính pháp lý của nó. Trong năm 2007, Hải quân đã đồng ý sử dụng công nghệ này.

However, even before this clarification earlier efforts had been made to fit the strange new world of open-source software into the world of highly standardized government procurement procedures. Weathersby points to the study authored by Mitre's Terry Bollinger, "Use of Free and Open-Source Software (FOSS) in the U.S. Department of Defense," which highlighted the then-largely underreported widespread use of the open source within government.

Later that year, 2003, then-DOD CIO John Stenbit issued some basic guidance on the use of open source software, asking services to check its legality. In 2007, the Navy gave its okay for using the technology.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.