Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Microsoft giật phắt mã nguồn Windows vì khiếu nại vi phạm GPL

Microsoft yanks Windows code on GPL violation claim

Third time's the charm

By Gavin Clarke in San FranciscoGet more from this author

Posted in Developer, 10th November 2009 20:05 GMT

Theo: http://www.theregister.co.uk/2009/11/10/microsoft_gpl_violation_imagemaster/

Bài được đưa lên Internet ngày: 10/11/2009

Lời người dịch: Đây không phải lần đầu Microsoft vi phạm các giấy phép GPL của phần mềm tự do nguồn mở. Hồi tháng 07/2009, Microsoft cũng đã từng vi phạm GPL khi đưa ra 20,000 dòng mã lệnh để đưa vào nhân Linux có liên quan tới công nghệ ảo hóa Hyper – V của hãng. Lần này cũng vậy, “Microsoft dường như đã vi phạm giấy phép của Quỹ Phần mềm Tự do theo 2 cách: bằng việc sửa đổi và sau đó phân phối mã nguồn của ImageMaster mà không làm cho mã nguồn được sẵn sàng, và bằng việc thực sự đóng lại trên chính nó, đã hạn chế các điều khoản cấp phép cho mã nguồn này”. Có thể các công ty làm phần mềm của Việt Nam cũng sẽ rút ra được các bài học từ việc này, rằng: (1) Không phải cứ mở mã nguồn của phần mềm là phần mềm đó trở thành phần mềm tự do nguồn mở; (2) Phần mềm tự do nguồn mở phải có mã nguồn đi kèm; (3) Khi sửa đổi phần mềm tự do nguồn mở theo giấy phép GPL thì những phần sửa đổi cũng phải tuân thủ theo giấy phép GPL, không được đóng lại.

Microsoft đã kéo một công cụ quản trị và truyền tải của Windows 7 ra khỏi site Microsoft Store vì hình như vi phạm giấy phép GPL.

Hãng này đã giật phắt ImageMaster sau khi blogger Rafael Rivera của Within Windows (bên trong Windows) nêu vấn đề về việc công cụ đọc và đốt đĩa từng là một dự án của CodePlex với giấy phép nguồn mở GPLv2.

Microsoft dường như đã vi phạm giấy phép của Quỹ Phần mềm Tự do theo 2 cách: bằng việc sửa đổi và sau đó phân phối mã nguồn của ImageMaster mà không làm cho mã nguồn được sẵn sàng, và bằng việc thực sự đóng lại trên chính nó, đã hạn chế các điều khoản cấp phép cho mã nguồn này.

Một người phát ngôn của Microsoft đã nói với The Reg: “Chúng tôi hiện đang xem xét vấn đề này và đang gỡ bỏ Công cụ USB/DVD của Windows (WUDT) từ site Microsoft Store cho tới khi việc xem xét lại của chúng tôi về vấn đề này xong xuôi”.

Đây không phải là lần đầu tiên đồ của Microsoft đã hạ cánh vào nước nóng vì vi phạm GPL hoặc vì mập mờ những đường biên về CodePlex.

Mùa hè này, Microsoft hình như đã vi phạm GPL trong các trình điều khiển Linux về mã nguồn của Hyper-V của hãng mà nó đã tung ra theo giấy phép GPL với một thứ tóe loe. Trình điều khiển này đã được kết nối một cách chiến thuật tới các phần nhị phân, mà nó là một vấn đề vì GPL không cho phép trộn các yếu tố đòng và nguồn mở vào với nhau.

Microsoft đã từ chối hãng đã vi phạm GPL và đã tung ra các trình điều khiển để duy trì theo sự tuân thủ.

Trước đó, một năm trước, Microsoft đã bị tóm đưa mã nguồn lên site chứa dự án nguồn mở CodePlex của hãng theo các giấy phép mà chúng đi chống lại các nguyên tắc của nguồn mở.

Hãng này đã đưa ra các dự án theo các giấy phép của Microsoft mà chúng ngăn bạn không được chạy các dự án của CodePlex trên các nền tảng không phải của Microsoft hoặc hạn chế việc truy cập tới mã nguồn. CodePlex, dù, đã được mô tả bởi Microsoft như một cộng đồng dự án nguồn mở, nghĩa là sẽ phải không có những hạn chế về nền tảng hoặc truy cập mã nguồn nào.

Microsoft đã không bao giờ giải thích được đầy đủ vì sao điều này đã xảy ra, nhưng những thay đổi được hứa hẹn để bổ sung “sự sáng tỏ” xung quanh những dự án nào sẽ được chứa trên CodePlex. Kể từ đó, Microsoft đã công bố cho Quỹ CodePlex rằng hãng đã nói có thể giúp nguồn mở làm việc với các tổ chức phần mềm thương mại.

Microsoft has pulled a Windows 7 media and administration tool from the Microsoft Store site for apparently violating the GPL.

The company yanked ImageMaster after Within Windows blogger Rafael Rivera spotted the disc reading and burning tool was a CodePlex project licensed under GPLv2.

Microsoft appears to have violated the Free-Software Foundation's license in two ways: by modifying and then distributing the ImageMaster code without making its source-code available, and by actually bolting on its own, restricted licensing terms to the code.

A Microsoft spokesperson told The Reg: "We are currently looking into this issue and are taking down the Windows USB/DVD Tool (WUDT) from the Microsoft Store site until our review of this matter is complete."

This is not the first time Microsoft's landed in hot water for violating the GPL or for blurring the lines on CodePlex.

This summer, Microsoft apparently violated the GPL in Linux drivers for its Hyper-V code that it released under the GPL with a splash. The driver had been statically linked to binary parts, which was a problem because the GPL does not permit the mixing of closed and open-source elements.

Microsoft denied it had violated the GPL and released the drivers to remain in compliance.

Prior to that, a year ago, Microsoft was caught posting code to its CodePlex open-source project-hosting site under licenses that went against the principle of open-source.

The company posted projects under Microsoft licenses that stopped you from running CodePlex projects on non-Windows platforms or restrict access to code. CodePlex, though, was described by Microsoft as an open-source project community, meaning there should be no platform or code-access restrictions.

Microsoft never fully explained why this happened, but promised changes to add "clarity" around what projects are hosed on CodePlex. Since then, Microsoft announced the CodePlex Foundation that it said would help open source work with commercial software organizations. ®

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.