Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

Máy tính xách tay rẻ nhất thế giới

World's Cheapest Laptop

posted by David Adams on Fri 13th Nov 2009 18:16 UTC

Theo: http://www.osnews.com/story/22490/World_s_Cheapest_Laptop

Bài được đưa lên Internet ngày: 13/11/2009

Lời người dịch: Hàng loạt các dạng máy tính giá rẻ dưới 100 USD như EasyPC (80USD), Google Android - Chrome OS, OLPC, là những lựa chọn mà sẽ trở thành điểm nóng trong những năm sắp tới nhằm vào thị trường các máy tính cấp thấp, rẻ tiền cho dãy những người có thu nhập thấp tiếp cận được với công nghệ cao.

Techvideoblog có một video về Menq Easypc E760, một máy tính xách tay ARM 80 USD mà nó chạy Android. Từ cái nhìn lướt qua về nó, tôi không nghĩ đây là một đồ vật rất tốt, vì nó chậm (yếu hơn một iPhone 3GS, nhưng tất nhiên cũng rẻ hơn nhiều), nhưng tôi đồng ý với cậu từ Techvideo: Easypc là quan trọng vì nó tiên phong về một làn sóng các thiết bị dựa trên ARM giá rẻ mà sẽ rất sớm có được sức mạnh cần thiết cho một trải nghiệm duyệt web thú vị và có hiệu quả. Một khi điều này xảy ra, một phần đáng kể của cơ sở người sử dụng các netbook và máy tính xách tay hiện nay sẽ chuyển sang thị trường cấp thấp, và một số thành phần mà chương trình OLPC từng cố gắng phục vụ (các học sinh trẻ tuổi và dải những người có kinh tế thấp) sẽ có được một thiết bị kết nối mạng sẵn sàng cho họ có thể truy cập được [công nghệ cao].

Tôi từng nghe nhiều về cuộc cách mạng mà hạ tầng điện thoại di động cơ bản đã xảy ra cho thế giới đang phát triển. Đầu tiên, được chứng minh dễ dàng hơn nhiều để xây dựng các tòa tháp không dây trong các vùng đang phát triển hơn là nó có thể phải được xây dựng một hạ tầng có dây, nên những vùng này là “nhảy cóc” từ các tòa nhà có dây và lên thẳng di động. Hơn nữa, ngay cả trong các vùng nơi mà mọi người rất nghèo, các doanh nhân cung cấp các dịch vụ gọi dựa trên điện thoại di động, như một điện thoại trả tiền, và các dịch vụ phân phối điện tín như thông điệp bằng văn bản, mà nó dễ dàng hơn nhiều cho mọi người để giữ liên lạc với nhau với những người thân và các mối liên hệ kinh doanh. Ở những nơi không có hạ tầng điện tốt, bạn có thể trả tiền cho một dịch vụ nạp điện thoại di động, và bỏ điện thoại của bạn được sạc trong khi bạn vào trong làng bán sắn và các đồ linh tinh khác của bạn.

Techvideoblog has a video review of the Menq Easypc E760, an $80 ARM-based laptop that runs Android. From the looks of it, I don't think this is a very good gadget, because it's slow (less powerful than an iPhone 3GS, but of course also a lot cheaper), but I agree with the Techvideo guy: the Easypc is important because it's the vanguard of a likely wave of cheap, ARM-based devices that will very soon have the necessary power for a pleasant and productive web browsing experience. Once that happens, a sizable portion of the current laptop and netbook userbase will move downmarket, and some of the constituents that the OLPC program was trying to serve (young students and the lower economic stratum) will have a network communication device available to them that's more accessible.

I've been hearing a lot about how revolutionary basic mobile phone infrastructure has been to the developing world. First, it has proven much easier to build wireless towers in developing areas than it would have been to build a wired infrastructure, so these areas are "leapfrogging" the wired buildup and going straight to mobile. Also, even in areas where people are very poor, entrepreneurs provide mobile phone-based calling services, like a pay-phone, and telegram-like text message delivery services, which make it much easier for people to keep in touch with distant relatives and business contacts. In places without good electrical infrastructure, you can pay for a mobile phone charging service, and drop your phone off to be charged while you're in the village selling your cassava or whatnot.

Sự ngạc nhiên lớn từng là cách truyền mà nó thực hiện là vì mọi người ở mức kinh tế thấp này có được sự truy cập tới giao tiếp điện tử ngay lập tức, mà tất nhiên, nó chỉ ngạc nhiên nếu bạn không bao giờ xem xét việc nó gây phiền nhiễu như thế nào để phải lang thang nửa ngày chỉ để nói cho ai đó thứ gì đó mà có thể được nói trong một thông điệp văn bản. Và vì thế, trong khi các máy tính xách tay nhỏ với giá 80USD có thể sẽ là sự tò mò thú vị cho những người như tôi, chúng có thể chứng minh sẽ là một sự khích lệ kinh tế chủ chốt cho một số lượng những người mà họ hiện đang có một điện thoại di động cấp thấp như là thiết bị giao tiếp số đầu tiên của họ. Nếu bạn đang cố gắng để thiết lập việc kinh doanh với một nhà phân phối tại một thành phố ở xa, ghi tên cho con bạn vào một trường đại học, hoặc sắp xếp cho chồng bạn gửi đi món hàng qua bưu điện từ Dubai để xem các ảnh con của anh ta, một nâng cấp cho một máy tính xách tay 7 inch có thể làm ra mọi sự khác biệt, và ngay cả nếu 80 USD vẫn còn là quá lớn đối với bạn, thì nó không quá lớn cho người có vai vế giao tiếp truyền thông địa phương mà người này có thể kiếm sống bằng việc kiếm từ bạn một phút gọi điện hoặc gửi thông điệp. Và đây không chỉ là về giá thành mà làm cho cái ARM nhỏ bé này trở thành lôi cuốn. Nó cũng là điều tự nhiên cơ bản hớp điện của họ, với khả năng chạy 7-10 giờ đồng hồ trên một cái pin nhỏ và rẻ. Điều đó là tốt cả cho những chiến binh đường phố thích đi bộ và những người sử dụng ở các làng mà họ dùng nó bằng một cái quay bằng tay hoặc một bảng sử dụng pin mặt trời.

Mọi người nói rằng những máy tính xách tay cấp thấp này chỉ không chịu được những khả năng của một máy tính xách tay đủ tính năng, và điều đó chắc chắn đúng rồi. Nhưng điều đó thực sự không phải là câu hỏi. Những điều cơ bản là liệu những thiết bị này có đưa ra đủ chức năng để có ích cho nhóm đông đảo mọi người mà họ sẽ thấy sự tiêu thụ điện năng, kích thước và giá cả của chúng là hữu ích hay không. Với những người như tôi mà có thể muốn thứ gì đó chỉ lớn hơn một chút so với cái iPhone mà tôi có thể mang quanh nhà để kiểm tra thư điện tử của tôi và duyệt web, hoặc đối với những người như thợ dệt túi hoặc người bán chai lọ mà họ chỉ muốn nó tốt hơn là 3 dòng văn bản trên một chiếc Nokia cũ kỹ, hoặc sinh viên mà phải có một máy tính xách tay cho một lớp học thay vì cho một trường học, hoặc không có gì cả.

The big surprise has been how transformative it is for people at this economic level to have access to instantaneous electronic communication, but of course, it's only surprising if you've never considered how annoying it would be to have to walk half a day just to tell someone something that could have been said in a text message. And so, while $80 mini-laptops might be a fun curiosity for people like me, they could prove to be a major economic boost for a large number of people who are currently getting by with a low-end mobile phone as their primary digital communication device. If you're trying to set up business with a distributor in a distant city, enroll your child in a university, or arrange for your husband who's sending remittances from Dubai to see photographs of his children, an upgrade to a 7" laptop might make all the difference, and even if $80 is still too much for you, it's not too much for the local telecommunications mogul who can make a living charging you by the minute or the message.

And it's not just about the price that makes these ARM minis appealing. It's also their power-sipping nature, with the ability to run 7-10 hours on a small, cheap battery. That's good both for well-heeled road warriors and village users who charge it with a hand crank or a solar panel.

People complain that these low-end laptops just don't stand up to the capabilities of a full-grown laptop, and that's obviously true. But that's not really the question. What's essential is whether these devices offer enough functionality to be useful to the large group of people who will find their price, size, or power consumption useful. For people like me who might want something just a little bigger than the iPhone that I can carry around the house to check my email and browse the web on, or for people like the basket weaver or cassava seller who just want it to be better than three lines of text on an old Nokia, or the student that gets to have one laptop per class instead of one per school, or none at all.

Chúng tôi đã nói ngày hôm nay rằng Chrome OS được mong đợi sẽ được tung ra tuần này. Bây giờ Chrome OS được làm để chạy trên các chip x86, chủ yếu là các netbook, nhưng toàn bộ ý tưởng, như tôi thấy đây, là để làm cho Linux truy cập được nhiều hơn bằng việc tùy biến giao diện mặt tiền hướng tới việc duyệt web và các ứng dụng web, nói một cách khác, chính xác những gì mà một người sử dụng netbook trung bình đang làm. Liệu mọi người sẽ chọn Chrome OS hơn là Windows 7 hay không, chúng ta sẽ phải chờ đợi và xem, nhưng tôi rất thú vị thấy liệu công việc và Google đang làm trên Chrome OS và công việc mà Android cuối cùng sẽ giao nhau để đến với một giao diện người sử dụng cho những máy tính xách tay nhỏ dưới 100 USD này. Với vi xử lý ARM Cortex A8 đang tới, cái gì sẽ nhanh hơn so với ARM9 mà nó có trong EasyPC, được kết hợp với công việc mà Google, đội OLPC, và các đội khác đang làm việc trong mặt trận phần mềm, nó hoàn toàn giống như là trong một ít năm nữa, thị trường máy tính xách tay dưới 100 USD sẽ là điểm nóng mới.

We reported today that Chrome OS is expected to be released this week. Now Chrome OS is made to run on x86 chips, mainly netbooks, but the whole idea, as I see it, is to make Linux more accessible by tailoring the front-end toward web browsing and web apps, in other words, precisely what the average netbook user is doing. Whether people will choose Chrome OS over Windows 7, we'll have to wait and see, but I'm very interested to see whether the work that Google's doing on Chrome OS and the work on Android will eventually intersect to arrive at a top-notch UI for these sub-$100 micro notebooks. With the upcoming ARM Cortex A8 processor, which will be a lot faster than the ARM9 that's in the Easypc, combined with the work that Google, the OLPC team, and others are doing on the software front, it's quite likely that within a few years, the sub-$100 laptop market will be the new hotness.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.