Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

Estonia: Phần mềm chứng minh thư nguồn mở cho đa hệ điều hành

EE: Open source ID-card software for multiple operating systems

filed under: [GL] Estonia, [T] Deployments and Migrations, [T] Policies and Announcements

by Gijs Hillenius — published on Oct 21, 2009 03:11 PM

Theo: http://www.osor.eu/news/ee-open-source-id-card-software-for-multiple-operating-systems

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/10/2009

Lời người dịch: Có thể đây cũng là một tham khảo tốt cho các cơ quan nhà nước Việt Nam khi triển khai hạ tầng cơ sở khóa công khai PKI và chữ ký điện tử. Giải pháp dựa trên nguồn mở của người Estonia cho phép ký điện tử cho các tài liệu mà không phụ thuộc vào hệ điều hành mà người sử dụng đang dùng, dù nó là Windows, GNU/Linux hay Mac OS X. Điều này là hết sức quan trọng, vì nếu các thẻ an ninh chỉ có thể sử dụng cho các máy tính chạy Windows, thì sự an ninh đó khó có thể được coi là tốt được, khi mà bản thân Windows là một sản phẩm không đảm bảo an ninh và khóa trói vào chỉ một nhà cung cấp duy nhất.

Trung tâm Tin học của chính phủ Estonia (RIA) tuần trước đã tung ra 2 phiên bản nữa của phần mềm nguôn mở cho phép người sử dụng các hệ điều hành Mac OS X và GNU/Linux dễ dàng truy cập tới chứng minh thư điện tử của họ.

“Với sự giúp đỡ của phiên bản thử nghiệm công khai của phần mềm chứng minh thư (ID-card), người sử dụng Linux và Mac bây giờ có thể đăng nhập được vào các website, ký vào các tài liệu, và thay đổi mã số xác định cá nhân PIN các chứng minh thư điện tử của họ”, RIA đã giải thích trong một tuyên bố.

Các ứng dụng mới có sẵn sàng này đưa ra cho những người sử dụng GNU/Linux và Mac một tiện ích đồ họa cũng như một công cụ ký tài iệu cho chứng minh thư của họ. Ứng dung này được cung cấp cho những người sử dụng một số phát tán GNU/Linux phổ biến, như Fedora, Gentoo, Debian, Ubuntu và OpenSuse. Hơn nữa, website tải về còn cung cấp các hướng dẫn cài đặt chi tiết cho tất cả các phát tán này. RIA cũng đang sử dụng nguồn mở cho việc cung cấp cho bản thân website tải về, sử dụng phần mềm quản trị dự án Trac.

Trong một tuyên bố, Kalle Arula, phó giám đốc của RIA, giải thích rằng người sử dụng GNU/Linux và Mac OS X bây giờ có khả năng ký các tài liệu điện tử và làm việc phi trực tuyến với các tài liệu được ký điện tử. Họ cũng có thể quản lý chứng minh thư điện tử và bản thân xác thực của họ một cách trực tuyến. RIA mong đợi rằng cùng với thời gian việc sử dụng các chứng minh thư điện tử sẽ gia tăng, ví dụ khi các ngân hàng và các doanh nghiệp khác đã áp dụng các qui trình trực tuyến của họ.

The Estonian government's Informatics Centre (RIA, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus) has last week published two more versions of its open source software to enable users of Mac OS X and GNU/Linux easy access to their electronic identity card.

"With the help of the public test version of the new ID-card software, users of Linux and Mac can now log in to web sites, sign documents, and change the PIN-codes of their ID-cards", the RIA explained in a statement.

The newly available applications offers GNU/Linux and Mac users a graphic utility as well as a document signing tool for their ID-cards. The application is provided for users of the several common GNU/Linux distributions, Fedora, Gentoo, Debian, Ubuntu and Opensuse. The download web site moreover provides detailed installation instructions for all of these distributions. The RIA is also using open source for providing the down load website itself, using the project management software Trac.

In the statement, Kalle Arula, RIA deputy director, explains that users of GNU/Linux and Mac OS X are now able to sign electronic documents and work offline with electronically signed documents. They can also manage their ID-card and authenticate themselves online. RIA expects that over time the use of the e-ID card will increase, for instances once banks and other businesses have adapted their online processes.

Estonia đã và đang đưa ra chứng minh thư điện tử từ tháng 1/2002. Chứng minh thư điện tử này là một tài liệu xác thực cá nhân bắt buộc cho tất cả các công dân của Estonia từ 15 tuổi trở lên. Chúng được phân phối cho tất cả các công dân Estonia và những người nước ngoài với sự cho phép cư trú. Quốc gia này đã phát hành hơn 1 triệu thẻ chứng minh, biến quốc gia này thành nơi triển khai thẻ chứng minh thư điện tử lớn nhất ở châu Âu.

Về giấy phép

Phần mềm thẻ chứng minh điện tử một phần dựa vào các phần mềm nguồn mở được phát triển trong dự án Thẻ Thông minh Mở. Sự phát triển này đã được hỗ trợ bởi Quỹ Phát triển Vùng của Liên minh châu Âu. Ứng dụng này đã được phát triển bởi công ty công nghệ thông tin Smartlink của Estonia. Một trong những lập trình viên, Kalev Lember, đã bình luận:

“Đây là một phiên bản sớm và làm việc có tiến triển, nhưng chúng tôi đã cảm thấy rằng nó phải nhận được sự kiểm thử và ý kiến phản hồi rộng rãi hơn nữa từ mọi người mà họ quan tâm tới nguồn mở”.

Ứng dụng thẻ chứng minh điện tử này được phát hành theo giấy phép LGPLv2.

Estonia has been issuing ID cards starting in January 2002. The card is a mandatory ID document for all Estonian residents from the age of 15. They are issued to all Estonian citizens and to foreigners with a residence permit. The country has issued over one million cards, making it the biggest ID card roll-out in Europe.

Licence

The new e-ID card software is partly based on open source software developed in the Open Smart Card project. The development was supported by the EU Regional Development Fund. The application was developed by the Estonian IT company Smartlink. One of the developers, Kalev Lember, commented: "It is an early release and work in progress, but we felt that it should receive wider testing and feedback from people who care about open source."

The e-ID card application is published under the LGPLv2.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.