Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

Dự án OpenOffice kỷ niệm 100 triệu lượt tải về kể từ phiên bản 3.0

OpenOffice project celebrates 100 million downloads since version 3.0

29 October 2009, 13:39

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/OpenOffice-project-celebrates-100-million-downloads-since-version-3-0-845243.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/10/2009

Lời người dịch: 100 triệu lượt tải về của OpenOffice từ phiên bản 3.0 trở đi. Một con số đáng nể.

Chỉ qua một năm sau lần tung ra OpenOffice 3.0, lập trình viên của dự án OpenOffice.org (OOo) Joost Andrae đã công bố rằng bộ phần mềm văn phòng tự do này đã được tải về hơn 100 triệu lần kể từ khi tung ra phiên bản 3.0. OpenOffice là một bộ phần mềm văn phòng nguồn mở từ Sun Microsystems cho các hệ điều hành Windows, Mac OS X và Linux. Tổng số bản tải về còn không đưa vào, ví dụ, những cài đặt được đưa vào trong hàng loạt các phát tán Linux hoặc các bản sao được đưa vào các đĩa CD được tặng cho bởi các tạp chí, nên con số thực sự có lẽ còn cao hơn nhiều.

Tổng số các bản tải vể tới từ việc kết hợp hơn 59.9 triệu bản tải về kể từ khi OpenOffice 3.0 đã được công bố và hơn 40.2 triệu bản tải về của OpenOffice 3.1. Số lượng hiện hành của các bản tải về, bao gồm cả những xu thế cho 28 ngày gần đây nhất, là sẵn sàng trên trang thống kê của dự án.

Các lập trình viên hiện đang làm việc về các tính năng mới cho phiên bản 3.2 của bộ phần mềm văn phòng này, mà nó hiện ở bản beta và được mong đợi sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 11 này. Phiên bản ổn định gần đây nhất của OpenOffice là phiên bản 3.1.1. OpenOffice được tung ra theo phiên bản 3 của giấy phép LGPL (LGPLv3).

Just over one year after the release of OpenOffice 3.0, OpenOffice.org (OOo) project developer Joost Andrae has announced that the free office suite has been downloaded more than one hundred million times since the launch of version 3.0. OpenOffice is an open source office suite from Sun Microsystems for Windows, Mac OS X and Linux systems. The download total doesn't include, for example, installations included with various Linux distributions or copies included on CDs given out by magazines, so the actual number is likely much higher.

The total number of downloads comes from combining 59.9+ million downloads since OpenOffice 3.0 was announced and 40.2+ million downloads of OpenOffice 3.1. The current number of downloads, including trends for the last 28 days, are available on the project's bouncer statistics page.

The developers are currently working on new features for version 3.2 of the office suite, which is currently in beta and expected to be available at the end of November. The latest stable release of OpenOffice is version 3.1.1. OpenOffice is released under version 3 of the GNU Lesser General Public License (LGPLv3).

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.