Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

Nhà thiết kế chip ARM dẫn đầu liên minh Android

Chip designer ARM leads Android alliance

November 17, 2009 12:01 AM PST

by Brooke Crothers

Theo: http://news.cnet.com/8301-13924_3-10399309-64.html?tag=newsEditorsPicksArea.0

Bài được đưa lên Internet ngày: 17/11/2009

ARM hôm thứ ba đã công bố phát động một liên minh 35 công ty kỹ thuật để hỗ trợ phát triển các sản phẩm dựa trên Android sử dụng các chip được sử dụng rộng rãi của họ.

Các chip dựa trên ARM trang bị cho hầu hết các điện thoại thông minh phổ biến nhất thế giới, bao gồm - tại Mỹ - iPhone của Apple, Blackberry Storm, Palm Pre, và Motorola Droid.

Trung tâm Giải pháp cho liên minh Android sẽ phục vụ như một nguồn cho các nhà thiết kế và phát triển của các sản phẩm dựa trên công nghệ ARM chạy trên hệ điều hành Android, mà nó là phần mềm trên điện thoại thông minh Droid nổi tiếng của Motorola và Acer Liquid.

Để bổ sung cho các điện thoại thông minh, Android trang bị các khung và các sách thông minh ảnh số - những thứ mà phe Windows - Intel ưu tiên hơn để gọi là Netbook. Các sách thông minh dựa trên ARM đóng gói các vi xử lý từ Qualcomm, Freescale Semiconductor, và Texas Instruments sẽ bắt đầu sát nhập lực lượng tại Triển lãm Điện tử Người tiêu dùng hồi tháng 1, nơi mà Lenovo, trong số những hãng khác, sẽ bắt đầu cho thiết kế sách thông minh đầu tiên từ trước tới nay của mình. Sách thông minh của Lenovo được mong đợi sẽ được bán bởi AT&T.

“Các lập trình viên đòi hỏi sự đảm bảo rằng các thành phần mà họ đang sử dụng là đáp ứng được nhiệm vụ”, ARM nói trong một tuyên bố. “Android đã được viết cho kiến trúc ARM và Android 2.0 đã được tung ra trên các thiết kế vi xử lý Cortex-A (ARM)”.

ARM nói sự tung ra của các sản phẩm nổi tiếng đang đặt ra sức ép mới lên hệ sinh thái mà nó hỗ trợ ARM. “Như chúng tôi đã thấy qua những việc tung ra gần đây của các thiết bị cầm tay như Droid của Motorola và Acer Liquid, nền tảng Android đại diện cho một sự thay đổi cơ bản trong hệ sinh thái nguồn mở”, Kevin Smith, phó chủ tịch về marketing phân đoạn thị trường tại ARM, nói trong một tuyên bố.

Smith nói rằng ARM bây giờ cần đảm bảo rằng những giải pháp phát triển là cấp thế giới. “ARM đang trong một vị thế để khuyến khích một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để đảm bảo rằng các nhà sản xuất thiết bị có được những giải pháp phát triển tốt nhất theo sắp xếp của họ”, ông nói.

Các nhà phân tích đồng ý. “Sự áp dụng của người tiêu dùng đối với các sách thông minh, các điện thoại thông minh và những thiết bị 'luôn' được kết nối khác được dự đoán sẽ gia tăng đáng kể trong vài năm tới”, Jeff Orr, một nhà phân tích cao cấp tại ABI Research, đã nói trong một tuyên bố được cung cấp bởi ARM. “Các nhà sản xuất các thiết bị này cần một cấu trúc hỗ trợ mà nó cho phép họ phát triển những thiết bị hiện đại một cách nhanh chóng và hợp lý về giá tiền”.

ARM nói rằng để bổ sung vào sự hỗ trợ của các nhà sản xuất thiết bị chủ chốt, các đối tác silicon và các nhà cung cấp giải pháp, Trung tâm Giải pháp về Android cấu tạo từ hơn 35 thành viên của cộng đồng ARM, bao gồm cả Texas Instruments, Mentor Graphics và Archos.

ARM on Tuesday announced the launch an alliance of 35 tech companies to support development of Android-based products using its widely used chips.

ARM-based chips power the world's most popular smartphones, including--in the U.S.--the Apple iPhone, Blackberry Storm, Palm Pre, and Motorola Droid.

The Solution Center for Android alliance will serve as a resource for designers and developers of ARM technology-based products running on the Android operating system, which is the software on the popular Motorola Droid smartphone and Acer Liquid.

In addition to smartphones, Android powers digital picture frames and smartbooks--what the Windows-Intel camp prefers to call Netbooks. ARM-based smartbooks packing processors from Qualcomm, Freescale Semiconductor, and Texas Instruments should begin to emerge in force at the Consumer Electronics Show in January, where Lenovo, among others, will debut its first-ever smartbook design. The Lenovo smartbook is expected to be sold by AT&T.

"Developers require assurance that the components they are using are up to the task," ARM said in a statement. "Android was written for the ARM architecture and Android 2.0 was launched on high-performance (ARM) Cortex-A processor designs."

ARM says the launch of popular products is putting new pressure on the ecosystem that supports ARM. "As we have seen through the recent launches of handsets such as Motorola's Droid and Acer's Liquid, the Android platform represents a fundamental change in the open source ecosystem," Kevin Smith, VP of segment marketing at ARM, said in a statement.

Smith says that ARM now needs to ensure that development solutions are world-class. "ARM is in a position to foster an innovative ecosystem to ensure that device manufacturers have the best development solutions at their disposal," he said.

Analysts agree. "Consumer adoption of smartbooks, smartphones and other 'always on' connected devices is forecast to increase significantly in the next few years," Jeff Orr, a senior analyst at ABI Research, said in a statement provided by ARM. "Manufacturers of these devices need a support structure that enables them to develop cutting-edge devices quickly and affordably."

ARM said that in addition to the support of major device makers, silicon partners and solution providers, the Solution Center for Android comprises more than 35 members of the ARM community, including Texas Instruments, Mentor Graphics, and Archos.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.