Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Ấn Độ lên kế hoạch cho hệ thống giám sát mạng của riêng mình

India plans its own net snoop system

Indian IMP pilot for mid-2010

By Chris WilliamsGet more from this author

Posted in Government, 27th November 2009 13:15 GMT

Theo: http://www.theregister.co.uk/2009/11/27/imp_india/

Bài được đưa lên Internet ngày: 27/11/2009

Lời người dịch: Để không xảy ra những vụ việc như các cuộc tấn công vào Mumbai năm ngoái, khi bọn tội phạm sử dụng hệ thống VoIP để nhận các mệnh lệnh tấn công, chính phủ Ấn Độ đang trình ra quốc hội nước này một Hệ thống Giám sát Tập trung có khả năng phân tích và xử lý các dữ liệu giao tiếp như ai liên hệ với ai, khi nào, ở đâu và bằng cách nào. Đề xuất hiện đang gặp phải nhiều phản đối từ giới doanh nghiệp viễn thông, cũng y hệt như tình trạng ở Anh.

Trong ngày kỷ niệm các cuộc tấn công khủng bố vào Mumbai, chính phủ Ấn Độ đã thông báo về phiên bản của riêng mình về Chương trình Hiện đại hóa Đánh chặn của Anh (IMP) - một mở rộng lớn về giám sát truyền thông cho kỷ nguyên Internet.

Một dự án thí điểm về Hệ thống Giám sát Tập trung (CMS) sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm sau, bộ trưởng truyền thông Gurudas Kamat đã nói hôm thứ năm.

Giống như IMP, CMS sẽ theo dõi một mạng thăm dò giám sát được chèn vào qua đường cố định của quốc gia này và các mạng truyền thông không giây.

Một lần nữa như dự án của Anh, mà nó dự kiến hoàn tất vào năm 2016, các thăm dò CMS sẽ được thiết lập tập trung và cho phép các cơ quan tình báo và tăng cường pháp luật dễ dàng ngăn chặn được các cuộc gọi, các văn bản và các phiên Internet.

“Sự bí mật của hệ thống hiện đang tồn tại có thể dễ dàng bị tổn thương vì sự can thiệp bằng tay tại bất kỳ bước nào trong khi trong CMS thì những chức năng này sẽ được thực hiện trên đường liên kết điện tử được đảm bảo an ninh và sẽ có sự can thiệp bằng tay tối thiểu”, Kamat đã nói cho thượng viện về hành pháp của Ấn Độ.

Hệ thống này cũng sẽ tạo ra các ống xilo khổng lồ các dữ liệu giao tiếp (ai liên hệ với ai, khi nào, ở đâu và bằng cách nào) để được phân tích và xử lý. Nhưng trong khi các bộ trưởng của Anh lên kế hoạch để thuê ngoài phần lưu trữ và xử lý tới các nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP và các công ty điện thoại, thì chính phủ Ấn Độ lên kế hoạch cho một loạt các cơ sở dữ liệu trung tâm và vùng của riêng mình.

Việc lập kế hoạch cho CMS đã được bắt đầu từ năm 2007, nhưng đã giành được sự khuyến khích sau các cuộc tấn công vào Mumbai, khi bọn khủng bố đã nhận được những mệnh lệnh thông qua VoIP.

Các luật cần hợp pháp hóa một hệ thống như thế này ở đây sẽ không được mong đợi sẽ được giới thiệu cho tới quốc hội khóa tiếp theo. Sự tư vấn của Hạ Viện về các kế hoạch của mình qua mùa hè đã lôi cuốn được nhiều phản ứng tiêu cực từ giới công nghiệp truyền thông.

On the anniversary of the Mumbai terror attacks, the Indian government has announced its own version of the UK's Interception Modernisation Programme (IMP) - a massive expansion of communications surveillance for the internet age.

A pilot of the Centralised Monitoring System (CMS) will begin by June next year, communications minister Gurudas Kamat said on Thursday.

Like IMP, CMS will see a network of monitoring probes inserted throughout the country's fixed line and wireless communications networks.

Again like the British project, which is scheduled for completion in 2016, CMS probes will be configured centrally and allow intelligence and law enforcement agencies to easily intercept calls, texts and internet sessions.

"In the existing system secrecy can be easily compromised due to manual intervention at many stages while in CMS these functions will be performed on secured electronic link and there will be minimum manual intervention," Kamat told the upper house of India's legislature.

The system will also create huge silos of communications data (who contacts whom, when, where and how) to be analysed and mined. But while UK ministers plan to outsource storage and initial processing to ISPs and phone companies, the Indian government plans its own series of regional and central databases.

Planning for CMS was begun in 2007, but has gained momentum in the wake of the Mumbai attacks, when the terrorists received orders via VoIP.

The laws needed to legitimise such a system here are not expected to be introduced until the next Parliament. A Home Office consultation on its plans over summer attracted a very negative response from the communications industry. ®

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.