Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Estonia sẽ mở nguồn các công cụ an ninh

Estonia to open source security tools

23 November 2009, 16:11

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/Estonia-to-open-source-security-tools-866490.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 23/11/2009

Lời người dịch: Không phải chỉ có bộ quốc phòng Mỹ mở mã nguồn cho các ứng dụng của mình, mà nay thì Estonia cũng mở mã nguồn các công cụ an ninh. Điều mà trước kia không ai có thể tưởng tượng ra được. Bây giờ thì “Mở mới là an ninh”.

Một dự án để bảo vệ hạ tầng Internet quốc gia tại Estonia đang lên kế hoạch để xuất bản một số công cụ nó đã phát triển như nguồn mở theo EUPL. Dự án này, được quản lý bởi Trung tâm Thông tin Quốc gia (RIA), đã đang sử dụng một số lượng các công cụ nguồn mở trong mục tiêu của nó để giám sát giao thông mạng và ngăn chặn các vấn đề về mạng của Estonia.

“Chúng ta đang sử dụng nhiều công cụ nguồn mở tốt cho dự án này”, Jani Kenttälä, giám đốc công nghệ tại Clarified, một trong những công ty làm việc với RIA. “Điều đó giải thích vì sao chúng ta sẽ trao lại cho cộng đồng nguồn mở các công cụ mà chúng ta phát triển cho dự án này”. Hai thành phần nguồn mở đầu tiên mà dự án lên kế hoạch để tung ra là "Snort4all" và "Abuse helper"; các lập trình viên hy vọng sẽ làm cho chúng sẵn sàng vào năm sau. Snort4all cung cấp việc dò tìm ra những thâm nhập trái phép và giám sát các sự kiện mạng khác. Abuse helper được thiết kế để trợ giúp các đội ở CERT Estonia quản lý những vụ việc lạm dụng mạng.

A project to protect national internet infrastructure in Estonia is planning to publish some of the tools it has developed as open source under the European Union Public Licence (EUPL). The project, run by the National Informatics Centre (RIA), is already using a number of open source tools in its goal to monitor Estonian network traffic and prevent network problems.

"We are using many great open source tools for this project", says Jani Kenttälä, CTO at Clarified, one of the companies working with RIA, "That is why we will give back to the open source community the tools that we develop for this project". The first two open source components the project plans to release are "Snort4all" and "Abuse helper"; the developers hope to have them available early next year. Snort4all provides intrusion detection and monitors for other network events. Abuse Helper is designed to assist teams at CERT Estonia manage network abuse incidents.

(djwm)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.