Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Nhà Trắng mở việc lập trình cho website ra công chúng

White House opens Web site programming to public

Theo: http://www.rlhc.net/blog/2009/10/25/news-yahoo-com-white-house-opens-web-site-programming-to-public/

Bài được đưa lên Internet ngày: 25/10/2009

Lời người dịch: Đây là câu chuyện về việc xây dựng website của Nhà Trắng những ngày này, mà mã nguồn của nó được phơi ra hoàn toàn cho bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy để có thể góp ý chỉnh sửa được. Và đây có lẽ là quan niệm mới về an ninh của nước Mỹ, nơi có những chuyên gia hàng đầu về an ninh công nghệ thông tin: “An ninh sẽ được xây dựng một cách cơ bản trong quá trình phát triển vì cộng đồng được làm từ mọi người từ khắp nơi trên thế giới, và họ nhìn vào mã nguồn ngay từ đầu của quá trình này cho tới khi nó được triển khai và sau đó”, Terri Molini của Nguồn Mở cho Nước Mỹ, một nhóm lợi ích mà nó đã thúc đẩy nhiều hơn các chương trình như thế này. Để mọi người viết mã nguồn có thể xem là một rủi ro về an ninh, nhưng điều này là ngược lại, các chuyên gia cả trong lẫn ngoài chính phủ đã viện lý. Vì các lập trình viên hợp tác để tìm ra các lỗi hoặc các cơ hội để khai thác mã nguồn của Web, nên sản phẩm cuối cùng vì thế sẽ an ninh hơn. Ví dụ, thay vì một tá các lập trình viên của chính quyền cố gắng tìm kiếm các lỗi, thì hàng ngàn lập trình viên trực tuyến ngay lập tức sẽ tinh chỉnh các chương trình và tìm ra những cạm bẫy tiềm ẩn”.

Không rõ những người Mỹ ở Nhà Trắng này trí tuệ có đủ tầm hay không, mà lại dám không chịu nghe theo các “chuyên gia công nghệ thông tin”, những người chuyên khuyên can kiểu “Phải nguồn đóng mới an ninh” nhỉ???, biết rằng website của Nhà Trắng (http://www.whitehouse.gov) được xây dựng trên nền của hệ thống quản trị nội dung (CMS) nguồn mở Drupal. Xem toàn văn bài viết ở đây.

Trích đoạn:

Washington - Một sự kiểm tra kỹ lưỡng việc lập trình của website của Nhà Trắng tạo ra những lời xì xào trong thế giới kỹ thuật. Với những người kỹ thuật thấp, đây là một giấc ngủ ngắn - bạn sẽ chẳng để ý tới cái gì.

Cơ quan quản lý trực tuyến hôm thứ bảy đã chuyển sang mã nguồn mở cho http://www.whitehouse.gov - nghìa là ngôn ngữ lập trình được viết trước sự xem xét của công chúng, sẵn sàng cho việc sử dụng của công chúng và có khả năng để công chúng sửa đổi.

“Bây giờ chúng ta có một nền tảng công nghệ để có được nhiều hơn nữa các ý kiến trên site”, giám đốc mới về truyền thông của Nhà Trắng Macon Phillips đã nói cho Associated Press vài giờ trước khi site mới này được tung ra hôm thứ bảy. “Đây là công nghệ hiện đại và chính phủ là một người tham gia trong đó”.

Các quan chức của Nhà Trắng đã mô tả sự thay đổi này giống như việc xây dựng lại nền tảng của một tòa nhà mà không thay đổi sự thể hiện bên ngoài ở mức độ đường phố. Nó đã được mong đợi sẽ làm cho site của Nhà Trắng an ninh hơn - và thứ y như vậy có thể sẽ đúng cho các sites hành chính khác trong tương lai.

“An ninh sẽ được xây dựng một cách cơ bản trong quá trình phát triển vì cộng đồng được làm từ mọi người từ khắp nơi trên thế giới, và họ nhìn vào mã nguồn ngay từ đầu của quá trình này cho tới khi nó được triển khai và sau đó”, Terri Molini của Nguồn Mở cho Nước Mỹ, một nhóm lợi ích mà nó đã thúc đẩy nhiều hơn các chương trình như thế này.

Để mọi người viết mã nguồn có thể xem là một rủi ro về an ninh, nhưng điều này là ngược lại, các chuyên gia cả trong lẫn ngoài chính phủ đã viện lý. Vì các lập trình viên hợp tác để tìm ra các lỗi hoặc các cơ hội để khai thác mã nguồn của Web, nên sản phẩm cuối cùng vì thế sẽ an ninh hơn.

Ví dụ, thay vì một tá các lập trình viên của chính quyền cố gắng tìm kiếm các lỗi, thì hàng ngàn lập trình viên trực tuyến ngay lập tức sẽ tinh chỉnh các chương trình và tìm ra những cạm bẫy tiềm ẩn”.

Toàn văn xem ở đây!

Excerpt:

“WASHINGTON – A programming overhaul of the White House’s Web site has set the tech world abuzz. For low-techies, it’s a snooze — you won’t notice a thing.

The online-savvy administration on Saturday switched to open-source code for http://www.whitehouse.gov — meaning the programming language is written in public view, available for public use and able for people to edit.

“We now have a technology platform to get more and more voices on the site,” White House new media director Macon Phillips told The Associated Press hours before the new site went live on Saturday. “This is state-of-the-art technology and the government is a participant in it.”

White House officials described the change as similar to rebuilding the foundation of a building without changing the street-level appearance of the facade. It was expected to make the White House site more secure — and the same could be true for other administration sites in the future.

“Security is fundamentally built into the development process because the community is made up of people from all across the world, and they look at the source code from the very start of the process until it’s deployed and after,” said Terri Molini of Open Source for America, an interest group that has pushed for more such programs.

Having the public write code may seem like a security risk, but it’s just the opposite, experts inside and outside the government argued. Because programmers collaborate to find errors or opportunities to exploit Web code, the final product is therefore more secure.

For instance, instead of a dozen administration programmers trying to find errors, thousands of programmers online constantly are refining the programs and finding potential pitfalls.”

Full post here!

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.