Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

5 thứ Microsoft không muốn bạn biết về Windows

5 Things Microsoft does not want you to know about Windows

Posted by sinaisix

Thursday, August 13, 2009

Theo: http://sinaisix.blogspot.com/2009/08/5-things-microsoft-does-not-want-you-to.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 13/08/2009

Microsoft, người khổng lồ ở Redmond và chủ sở hữu của hệ điều hành phiền phức nhất thế giới, nhiều năm qua đã lmaf tất cả những gì nó có thể để làm mất tác dụng cho sự phát triển, sử dụng và áp dụng các hệ điều hành khác. Hãng đã sử dụng tất cả các chiến thuật mà hãng có thể tập hợp để làm cho các doanh nghiệp và cá nhân làm việc đầu tắt mặt tối cho hệ điều hành Windows của hãng bằng việc trả một số tiền lớn để làm mù mờ những sự thật cơ bản chắc chắn.

Hôm này, tôi dự định đưa lên một vài sự thực rất cơ bản rằng Microsoft có thể rất không muốn bạn biết.

Microsoft, the Redmond giant and owner of the world's most troublesome operating system, has over the years done all it can to frustrate the development, use and adoption of other operating systems. It has used all tactics it can muster to make businesses and individuals slaves to its Windows OS by paying large sums of money to obscure certain basic facts.

Today,I intend posting some very basic truths that MS would very much not want you to know.


Sự thật 1

Bạn đang trả tiền nhiều hơn thứ bạn có. Đây là một sự thật đơn giản mà hầu hết mọi người sử dụng Windows dường như không đánh giá hết. Vì sao bạn phải trả tiền nhiều tới 100 USD để có được một giấy phép để sử dụng một hệ điều hành mà nó trần trụi tới tận xương? Một cài đặt của Windows chỉ là sự bắt đầu trong một loạt các quá trình dài để làm cho máy tính của bạn hữu dụng. Máy tính của bạn có thể gần như trong mọi trường hợp không được sử dụng để làm bất kỳ thứ gì có ý nghĩa sau một cài đặt Windows cho tới khi bạn đã cài một loạt các trình điều khiển của bên thứ 3 và các tiện ích khác mà hầu hết trong số chúng bạn có thể phải trả tiền một cách riêng rẽ. Điều đó được thay đổi đối với tôi rất nhiều.

Truth no 1

You are paying way more than you are getting. This is a simple truth that most users of Windows do not seem to appreciate. Why do you have to pay as much as $100 to get a license to use an OS which is bare to the bones? An installation of Windows is just the first in a series of long processes to make your computer useful. Your computer can in virtually all cases not be used to do anything meaningful after a Windows installation until you have installed numerous third party drivers and other utilities most of which you would have to pay for separately. That is very much being short changed to me.

Sự thật 2

Bạn sẽ không bao giờ an toàn với Windows. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS gần đây lên Twitter và Facebook làm cho nó rất rõ rằng rằng nếu tất cả bất kỳ thứ gì, thì Windows là một mối đe doạ rất lớn cho tương lai của Internet và máy tính nói chung. Một hệ thóng mà có thể bị tấn công bởi bọn trẻ mới lớn với những kỹ năng cần thiết và gây ra sự khuấy trộn ở phạm vi quốc tế không là một hệ thống mà bạn có thể cảm thấy an toàn.

Sự thật 3

Bạn không có sự tự do khi đề cập tới MS Windows. Bạn hoặc cầm những gì mà MS nghĩ họ muốn chào cho bạn hoặc đi. Bạn không thể sửa đổi hệ điều hành này để nhảy theo nhịp điệu của bạn. Bạn thày nhảy theo nhịp điệu của hệ điều hành này sau khi ho ra nhiều tới 100 USD để có được nó. Tôi nghi ngờ có bao nhiêu người trong số các bạn có thể trong cuộc sống thực muốn trả tiền để mua thứ gì đó chỉ vì thứ đó sẽ trở thành chủ nhân của bạn.

Sự thật 4

Bạn luôn lo âu và rất sợ hãi khi sử dụng Windows vì bạn thực sự phải đọc mỗi bức thư bạn nhìn thấy trên màn hình của bạn sao cho bạn có thể không ngẫu nhiên tải về hoặc mở một tệp bị nhiễm virus. Bạn phải rút ngắn kinh nghiệm sử dụng Internet của bạn vì sợ việc lôi cuốn đám trojan và những mối gây thiệt hại khác cho hệ thống của bạn. Điều này không làm cho kinh nghiệm máy tính của bạn trơn tru và tự do khỏi những lo lắng. Vì sao trả tiền cho một hệ thống nơi mà bạn có thể phải luôn nhìn qua cổ của bạn. Một hệ thống tốt phải làm cho bạn an toàn một cách hợp lý cả trực tuyến lẫn phi trực tuyến. Những không phải là Windows.

Truth no 2

You are never safe with Windows. The recent DDOS attacks on Twitter and Facebook makes it very clear that if anything at all, Windows is a very big threat to the future of the internet and computing in general. A system that can be hijacked by teenagers with the requisite skills and cause a stir on an international scale is not a system you can feel safe with.

Truth no 3

You have no freedom when it comes to MS Windows. You either take what MS thinks they want to offer you or go. You cannot modify the OS to dance to your tunes. You rather dance to the tune of the OS after coughing up as much as $100 to acquire it. I wonder how many of you would in real life would pay money to buy something only for the thing to become your master.

Truth no 4

You are always anxious and very apprehensive when using Windows because you virtually have to read every single letter you see on your screen so you would not accidentally download or open a virus infected file. You have to curtail your internet usage experience for fear of attracting hordes of root kits, trojans and other nuisance to your system. This is short does not make your computing experience smooth and worry free. Why pay for a system where you would have to keep lookiing over your neck. A good system should make you reasonable safe both online and offline. But not Windows.

Sự thật 5

Với Windows, bất kỳ lúc nào có một phiên bản mới như Windows 7 sắp tới, thì bạn có thể cần phải nâng cấp tài nguyên phần cứng của bạn để có thể chạy được nó. Điều này đơn giản có nghĩa là nếu MS tung ra Windows mỗi năm, thì bạn cũng có thể phải mua máy tính mạnh hơn và mạnh hơn để có khả năng vượt qua được thứ mới nhất. Điều này không nghi ngờ gì về lâu dài sẽ bòn rút đáng kể túi của bạn.

Vì sao bản thân bạn phải tuân thủ tất cả những sự bất tiện và đắt giá này khi bạn có thể tự mình có được những thay thế thông dụng nhất thể siới cho Microsoft Windows với một giá mà sẽ thổi bay cả trí não của bạn? Chỉ cần nháy vào đây và bạn sẽ ngạc nhiên về những gì bạn thấy ở bờ bên kia của con sông.

Liệu bạn có bất kỳ sự bí mật hàng đầu nào của Microsoft mà bạn tin rằng Microsoft có thể không muốn chúng ta biết hay không? Xin hãy chia sẻ nó trong các bình luận nhé.

Truth no 5

With Windows, anytime there a new release such as the upcoming Windows 7, you would need to upgrade your hardware resources to be able to run it. This simply means that if MS releases Widows every other year, then too you would have to keep buying higher and higher computer power to be able to keep up with the latest. This no doubt will in the long term result in a significant drain on your pocket.

Why subject yourself to all these inconveniences and costs when you can get yourself the world's most popular alternative to Microsoft Windows for a price that will blow your mind? Just head here and you will be amazed at what you find at the other side of the river.

Do you have any top Windows secret you believe Microsoft would not want us to know? Please share it in the comments.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.