Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

Tây Ban Nha: 'Khoa học nguồn mở cho phép những người khác tham gia'

ES: 'Open source science allows others to get involved'

by Gijs Hillenius — last modified Aug 14, 2009 03:48 PM

filed under: collaboration, [T] Deployments and Migrations, [T] Other Topic, [GL] Spain

Theo: http://www.osor.eu/news/es-open-source-science-allows-others-to-get-involved

Bài được đưa lên Internet ngày: 14/08/2009

Các nhà nghiên cứu của Đại học Granada của Tây Ban Nha đang xuất bản phần mềm mô phỏng hệ thống thần kinh của con người như là nguồn mở, nói rằng đây là cách duy nhất để cho phép những đội khác tham gia vào.

Phòng Kiến trúc và Công nghệ máy tính tháng 5 vừa qua đã xuất bản Edlut (Bàn các sự kiện tra cứu dựa trên mô phỏng) mà nó có thể được sử dụng để bắt chước các phần của trí não con người. Ngoài việc nghiên cứu trí não làm việc thế nào, nó còn có ý nghĩa để giúp nghiên cứu các bệnh và kiểm thử các thứ thuốc mới. Phần mềm này cũng có thể được sử dụng để cải tiến những người máy và các máy khác, như kiểm soát độ chính xác và các tay máy công cụ.

Phần mềm này được xuất bản theo giấy phép GPLv3. Theo giáo sư Eduardo Ros Vidal, việc làm cho phần mềm sẵn sàng như nguồn mở là cách duy nhất để làm cho một dự án như thế này thành công. “Các đội khác phải tham gia trong sự phát triển, sử dụng nó cho các dự án và các kinh nghiệm của họ. Nó lấy một cộng đồng nghiên cứu quốc tế để phát triển một công cụ có độ phức tạp cao. Một nhóm duy nhất không thể giải quyết được nhiều chủ đề có liên quan”.

Giấy phép nguồn mở này cho phép các nhà khoa học thực hiện tất cả các dạng thay đổi đối với mã nguồn, ông nói, để làm cho phần mềm phù hợp với mô hình của họ, hoặc để triển khai những thử nghiệm rất đặc biệt. “Sự mô phỏng trí não là một trong những thách thức chính của thế kỷ hiện nay, và có một con đường dài để đi”.

Researchers at the Spanish University of Granada are publishing as open source their software simulating the human nervous system, saying this is the only way to allow other teams to become involved.

The department of Architecture and Computer Technology last May published Edlut (Event driven look up table based simulator) that can be used to mimic parts of the human brain. Apart from studying how the brain works, it is meant to aid research into diseases and to test new medicines. The software can also be used to improve robots and other machines, such as accurate control and tool manipulators.

The software was published using the GPLv3 General Public open source Licence. According to professor Eduardo Ros Vidal, making the software available as open source is the only way to make such a project a success. "Other teams must get involved in the development, using it for their projects and experiments. It takes an international research community to develop a high complexity tool. A single group cannot address the many topics involved."

The open source licence allows scientists to make all kinds of changes to the code, he says, in order to fit the software to their model, or to carry out very specific experiments. "Brain simulation is one of the major challenges of current century, and there is a long way to go."

Giáo sử Ros Vidal nói rằng sau khi tư vấn cho bộ Office nguồn mở của Đại học này, đội đã thiết lập dựa trên giấy phép GPLv3 mà không có nhiều tranh luận. “Chúng tôi là những người nghiên cứu khoa học thần kinh có sử dụng máy tính, với ít kinh nghiệm trong nguồn mở. GPLv3 nói chung dường như là đủ”.

Edlut, một phần của dự án nghiên cứu người máy của Liên minh châu Âu Sensopac, được sử dụng bởi ít nhất 3 đội các nhà khoa học châu Âu khác, Đại học Pierre Marie Curie tại Paris, Pháp, Đại học Pavia tại Ý và Đại học Lund tại Thuỵ Điển. “Những ghi chép của máy chủ chỉ ra Edlut trong quá khứ 3 tháng đã được tải về vài trăm người sử dụng chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới”.

Professor Ros Vidal says that after consulting the University's Open Source Office, the team settled on the GPLv3 licence without much debate. "We are computational neuroscience researchers, with little experience in open source. The GPLv3 seemed general enough."

Edlut, part of the EU's robotics research project Sensopac, is used by at least three other European teams of scientists, the University Pierre Marie Curie in Paris in France, the University of Pavia in Italy and the University of Lund in Sweden. "Server logs show Edlut in the past three months has been downloaded by several hundreds of potential users from around the world."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.