Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Có phải Google chi 106.5 triệu USD để mở nguồn một mã codec?

Is Google spending $106.5m to open source a codec?

The price of web standards

By Cade Metz in San FranciscoGet more from this author

Posted in Developer, 6th August 2009 13:37 GMT

Free whitepaper – The human factor in laptop encryption

Theo: http://www.theregister.co.uk/2009/08/06/google_vp6_open_source/

Bài được đưa lên Internet ngày: 06/08/2009

Lời người dịch: Việc các hãng lớn hàng đầu thế giới mua một công nghệ của một hãng nhỏ rồi mở mã nguồn cho cả làng cùng chơi không còn là thứ hiếm hoi nữa. Và lần này là Google mua công nghệ nén video của On2 để rồi sẽ mở nguồn nó với hy vọng biến nó thành các đặc tả kỹ thuật cho tiêu chuẩn video trên Web cho cả làng cùng dùng. Hy vọng những chuyện thế này bây giờ không còn nằm trong sự “vớ vẩn, không thể tưởng tượng được trong tư duy” của “các chuyên gia công nghệ thông tin” Việt Nam.

Sau việc mua lại các mã codecs nén cho video của On2 trong một phi vụ được định giá khoảng 106.5 triệu USD theo giá chứng khoán, liệu Google sẽ có đơn giản quay lại và mở nguồn chúng?

Chắc chắn sẽ theo cách đó.

Trong cả thông cáo báo chí và bài viết trên blog (xem đường link bên dưới) thông báo việc mua On2, Google làm một điểm nó rằng hãng tin tưởng “công nghệ nén video chất lượng cao phải là một phần của nền tảng web” - và rằng On2 là một phương tiện để đạt được mục tiêu đó.

Như thông thường với cách nói của Google, điều này gần như không nói cho chúng ta điều gì. Nhưng nếu bạn cũng xem xét những nỗ lực đâm hoa kết trái cho tới nay của hãng này để thúc đẩy6 thông qua một thẻ video cho HTML5 – thứ vẫn còn đang được cập nhật cho ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản của web cho tới nay – thì sự mua sắm On2 trông đáng sợ như một nỗ lực để giải quyết ngõ cụt của thị trường trình duyệt web này.

Khi nói tới sự nén video được xây dựng sẵn bên trong, Apple Safari sử dụng H.264. Firefox và Opera sử dụng Ogg Theora mở và giấy phép tự do. Google Chrome thì sử dụng cả hai. Và Internet Explorer của Microsoft thì không sử dụng gì cả, tiếp tục dựa vào những cài cắm như Adobe Flash và Silverlight của riêng hãng cho video. Tất cả những thứ đó làm cho khó khăn để đi khi mà thị trường trình duyệt ngồi lại thảo luận về một thẻ video cho HTML5 (hoặc – trong trường hợp của Microsoft – khi họ không ngồi xuống).

Cuối tháng 06, với một bài viết cho danh sách thư điện tử của WHATWG mở (Nhóm Làm việc về Công nghệ Ứng dụng Siêu văn bản Web), Ian Hickson của Google đã tuyên bố ông đã “miễn cưỡng đi tới kết luận rằng không có codec phù hợp mà tất cả các nhà cung cấp mong muốn triển khai và xuất xưởng”. Như một kết quả, ông đã loại bỏ 2 tiểu khu của HTML nơi mà các codecs đã được yêu cầu, để lại vấn đề chưa được xác định – ít nhất cho tới thời điểm hiện nay.

After acquiring On2's video compression codecs in a deal valued at approximately $106.5 million in stock, will Google simply turn around and open source them?

It certainly looks that way.

In both the press release and the blog post announcing the acquisition of On2, Google makes a point of saying that it believes "high-quality video compression technology should be a part of the web platform" - and that On2 is a means of achieving that goal.

As is typical of Googlespeak, this tells us close to nothing. But if you also consider the company's so far fruitless efforts to push through a video tag for HTML 5 - the still gestating update to the web's hypertext markup language - the On2 acquisition looks an awful lot like an effort to solve this browser-maker impasse.

When it comes to built-in video compression, Apple Safari uses H.264. Firefox and Opera use the open and license-free Ogg Theora. Google Chrome uses both. And Microsoft's Internet Explorer uses, well, nothing, continuing to rely on plug-ins like Adobe Flash and its own Silverlight for video. All which makes for tough going when the browser makers sit down to discuss an HTML5 video tag (or - in the case of Microsoft - when they don't sit down).

In late June, with a post to the open WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) email list, Google's Ian Hickson announced he had "reluctantly come to the conclusion that there is no suitable codec that all vendors are willing to implement and ship." As a result, he removed two subsections of the HTML where codecs were required, leaving the matter undefined - at least for the time being.

Như một người mà soạn thảo đặc tả kỹ thuật của HTML 5, Hickson đã xem xét một yêu cầu của Ogg Theora, nhưng cuối cùng đã quyết định đây này không phải là bước khởi đầu. “Nó không giúp làm cho chúng ta có được tính tương hợp thực sự, vì mọi người mà có thiện thí để triển khai nó đang mong muốn làm như thế bất chấp đặc tả kỹ thuật, và mọi người mà không muốn sẽ không bị lung lay bởi những gì mà đặc tả kỹ thuật này nói lên”, ông nói.

Rõ ràng, Mozilla, Opera, và Google không có mâu thuẫn với Ogg Theora như là codec tiêu chuẩn. Nhưng theo Hickson – người đã gia nhập Google từ Opera – thì Apple từ chối sử dụng Ogg Theora trong Quicktime và Safari vì sự hỗ trợ phần cứng hiếm và một “bức tranh về bằng sáng chế không rõ ràng”. Hình như, Apple lo lắng rằng những người nắm bằng sáng chế đằng sau công nghệ Theora sẽ tới gõ cửa với một vụ kiện.

Hơn nữa, Mozilla cũng cáo buộc Google làm mất cơ hội của Ogg Theora áp dụng rộng rãi bằng việc tiếp tục sử dụng Flash và H.264 trên YouTube. “Tôi không thích tình trạng trên Web ngày nay, nơi mà để sử dụng tất cả các nội dung thì bạn cần phải có một giấy phép Flash”, giám đốc của phát triển hệ sinh thái của Mozilla Mike Shaver đã viết cho WHATWG đầu tháng sáu.

“Và tôi buồn rằng Google đang chọn sử dụng đòn bẩy đáng kể của hãng – đặc biệt trong khu vực video cho Web, nơi mà họ có thể là một ông vua sản xuất nếu từ trước tới nay đã có một ông như vậy – để tạo ra một tương lai trong đó một người cần một giấy phép bằng sáng chế H.264 để xem nhiều nội dụng video trên Web”.

As the man who edits the HTML 5 spec, Hickson considered a Ogg Theora requirement, but eventually decided this was a non-starter. "It wouldn't help get us true interoperabiliy, since the people who are willing to implement it are willing to do so regardless of the spec, and the people who aren't are not going to be swayed by what the spec says," he wrote.

Obviously, Mozilla, Opera, and Google have no objection to Ogg Theora as the standard codec. But according to Hickson - who joined Google from Opera - Apple refuses to use Ogg Theora in Quicktime and Safari because of scant hardware support and an "uncertain patent landscape." Apparently, Apple is worried that the patent holders behind the Theora technology will come knocking with a lawsuit.

What's more, Mozilla accuses Google of fouling up Ogg Theora's chances of widespread adoption by continuing to use Flash and H.264 on YouTube. "I do not like the situation on the Web today, where to use all the content you need to have a license to Flash," Mozilla director of ecosystem development Mike Shaver posted to WHATWG earlier in June.

"And I'm saddened that Google is choosing to use its considerable leverage - especially in the Web video space, where they could be a king-maker if ever there was one - to create a future in which one needs an H.264 patent license to view much of the video content on the Web."

Còn Microsoft thì sao? Theo Hickson, họ đã không nói lời nào về bất kỳ thứ gì

Thúc Microsoft sang một bên, Hickson nói ông muốn biến Ogg Theora thành đặc tả kỹ thuật nếu một trong 2 kịch bản được đưa ra:

Những người giải mã Ogg Theora tiếp tục cải tiến. Phần cứng có ngay mà những chip giải mã Ogg Theora trở nên sẵn sàng. Google đưa ra hỗ trợ cho codec này đủ lâu mà không kiện rằng lo lắng của Apple liên quan tới các bằng sáng chế tàu ngầm được giảm. => Theora trở thành codec de facto cho Web.

Việc duy trì các bằng sáng chế dựa trên H.264 được làm chủ bởi các công ty mà họ không có thiện chí cấp phép cho chúng có thời hạn trả phí bản quyền, dẫn tơi việc hỗ trợ H.264 hiện sẵn sàng mà không có chi phí giấy phép. => H.264 trở thành codec de facto cho Web.

Nhưng có thể có một lựa chọn thứ 3: Google mua On2 và mở nguồn codecs video mới nhất của nó: VP6, VP7 và VP8.

Codec VP3 của On2 là nền tảng thực sự cho Ogg Theora. Trong năm 2001, On2 đã mở nguồn VP3 theo một giấy phép tự co không thể từ chối thông qua một thoả thuận với Quỹ Xiph.org (Xiph.org Foundation).

Theo siêu cao thủ về nguồn mở của Google là Chris DiBona, hãng này tiếp tục tránh Ogg Theora trên YouTube vì nó không thế đáp ứng được tốc độ thực thi của H.264. Nhưng nếu Google mở nguồn một codec mới hơn của On2 và áp dụng điều đó cho YouTube, thì điều này có thể làm giảm nhẹ những mâu thuẫn với Mozilla. Goolge đã có bản bắt chước tự do với Flash của YouTube. Và với việc Google kiểm soát các bằng sáng chế của On2, hãng có thể có nhiều thúc đẩy hơn trong những nỗ lực của hãng để thuyết phục Apple rằng hãng sẽ không bị kiện.

Còn Microsoft thì sao? Microsoft sẽ làm cật lực để có được trong vấn đề về tiêu chuẩn bất kể bạn làm gì. Nên bạn có thể cũng chi 106.5 triệu USD của bạn và mở tự do một vài mã nguồn.

Microsoft? According to Hickson, they haven't said a word about anything.

Pushing Microsoft to the side, Hickson said he would return Ogg Theora to the spec if one of two scenarios played out:

Ogg Theora encoders continue to improve. Off-the-shelf hardware Ogg Theora decoder chips become available. Google ships support for the codec for long enough without getting sued that Apple's concern regarding submarine patents is reduced. => Theora becomes the de facto codec for the Web.

The remaining H.264 baseline patents owned by companies who are not willing to license them royalty-free expire, leading to H.264 support being available without license fees. => H.264 becomes the de facto codec for the Web.

But perhaps there's a third option: Google acquiring On2 and promptly open sourcing its latest video codecs: VP6, VP7, and VP8.

On2's VP3 codec is the actual basis for Ogg Theora. In 2001, On2 open sourced VP3 under an irrevocable free license through an agreement with The Xiph.org Foundation.

According to Google open source guru Chris DiBona, the company continues to avoid Ogg Theora on YouTube because it can't match the performance of H.264. But if Google open sources a newer On2 codec and applies that to YouTube, this would ease Mozilla's objections. Google has already mocked up a Flash-free YouTube. And with Google controlling On2's patents, it would have that much more leverage in its efforts to convince Apple that it won't be sued.

Microsoft? Micrsoft will play hard to get on the standards issue no matter what you do. So you might as well as spend your $106.5m and free some code. ®

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.