Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Office 2010 sẽ có biểu quyết về định dạng tệp

Office 2010 To Get File Format Ballot

posted by Thom Holwerda on Thu 6th Aug 2009 22:04 UTC

Theo: http://www.osnews.com/story/21962/Office_2010_To_Get_File_Format_Ballot

Bài được đưa lên Internet ngày: 06/08/2009

Lời người dịch: Để đáp ứng các yêu cầu của Liên minh châu Âu, Microsoft đã từng phải đưa ra biểu quyết lựa chọn cho các trình duyệt web trong phiên bản hệ điều hành Windows 7 sắp tới, sao cho người sử dụng có khả năng chọn cả các trình duyệt khác không phải là của Microsoft là trình duyệt mặc định cho mình khi sử dụng. Nay tới việc một biểu quyết như vậy đối với định dạng tệp tài liệu cho bộ phần mềm văn phòng sắp ra đời Office 14 của Microsoft, trong đó có cả việc lựa chọn định dạng tài liệu mở ODF. Tác giả còn cho rằng, có thể một ngày nào đó, Microsoft còn phải đưa ra nốt cả biểu quyết lựa chọn về hệ điều hành của hãng nữa chăng? Và nếu trò đùa đó mà trở thành hiện thực, thì chỉ có tốt lành cho người sử dụng mà thôi.

Chỉ khi bạn đã nghĩ thế giới này không thể điên rồ hơn được nữa, thứ gì đó xảy ra mà làm cho bạn chuyển những dự định của bạn về thế giới lên một chút. Chúng ta đã phải làm việc với sự biểu quyết về trình duyệt, nhưng đó không chỉ là cuộc biểu quyết mà Microsoft sẽ đưa ra. Hãy giữ lấy quần của bạn, khi Microsoft cũng sẽ đưa ra một biểu quyết về định dạng tệp trong Microsoft Office 2010. Trong một lời chú hạnh phúc hơn, Microsoft làm toàn bộ một đống các hứa hẹn đối với Liên minh châu Âu (EU) về việc mở các công nghệ và các định dạng tệp.

Đây là đề xuất mới của Microsoft (xem đường liên kết bên dưới) tiếp sau đề xuất biểu quyết về trình duyệt, và hoàn toàn tương tự như trong tự nhiên. Trong khi biểu quyết về trình duyệt là một câu trả lời cho những khiếu nại của Opera đối với EU về việc Microsoft đổ đống một cách không công bằng Internet Explorer với Windows, thì tài liệu mới này là một câu trả lời cho những khiếu nại được làm cho EU bởi Uỷ ban châu Âu về các Hệ thống Tương hợp được. Nó chứa một số các hứa hẹn mà chi tiết hoá toàn bộ một đống những cam kết về tính tương hợp trong tất cả các dạng lĩnh vực, từ Exchange tới Internet Explorer.

Hầu hết các chi tiết tài liệu hứa hẹn về các thông tin về tính tương hợp mà phải cho phép các lập trình viên của tất cả các dạng phần mềm của bên thứ 3 dễ dàng hơn để triển khai các định dạng tệp của Microsoft hoặc tương hợp được với các công nghệ của Microsoft.

Rất thú vị là những hứa hẹn này liên quan tới Microsoft Office. Ví dụ, Microsoft sẽ làm cho sẵn sàng tất cả các thông tin về tính tương hợp cần thiết cho không chỉ các định dạng trong Office 2007, mà còn cho các định dạng nhị phân đã có từ trước trong Office 2003 và trước đó nữa.

Trên tất cả những thứ đó, Microsoft Office 2010 sẽ đưa vào một hộp thoại bắt buộc cho cả các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và những người sử dụng ở nhà mà cho phép người sử dụng chọn định dạng tệp mặc định cho các ứng dụng của Microsoft Office.

Bắt đầu với phiên bản Office 14, người sử dụng đầu cuối mà mua các ứng dụng sản xuất cho máy tính cá nhân ban đầu của Microsoft tại EEA từ cả OEM và kênh bán lẻ sẽ được nhắc nhở theo một cách không thiên vị để chọn định dạng tệp mặc định (từ những lựa chọn mà bao gồm cả ODF) cho những ứng dụng khi khởi động lần đầu của bất kỳ định dạng nào của chúng”.

Just when you thought the world couldn't get any crazier, something happens that makes you move your expectations of the world up a few nothces. We already have to deal with the browser ballot, but that's not the only ballot Microsoft will deliver. Hold on to your panties, as Microsoft will also offer a file format ballot in Microsoft Office 2010. On a happier note, Microsoft makes a whole load of promises to the EU about opening up technologies and file formats.

This new Microsoft proposal [.doc] follows the browser ballot proposal, and is quite similar in nature. While the browser ballot was a response to Opera's complaints to the EU about Microsoft unfairly bundling Internet Explorer with Windows, this new document is a response to complaints made to the EU by the European Committee for Interoperable Systems. It contains a number of promises which detail a whole boatload of interoperability commitments in all sorts of areas, from Exchange to Internet Explorer.

Most of the document details promises about interoperability information that should enable developers of all sorts of third party software to more easily implement Microsoft file formats or interoperate with Microsoft technologies.

Quite interesting are the promises regarding Microsoft Office. For instance, Microsoft will make available all necessary interoperability information for not only the file formats in Office 2007, but also the legacy binary formats used in Office 2003 and earlier.

On top of that, Microsoft Office 2010 will include a mandatory dialog for both OEMs and home users that allows the user to select the default file format for Microsoft Office applications.

"Beginning with the release of Office 14, end users that purchase Microsoft's Primary PC Productivity Applications in the EEA in both the OEM and retail channel will be prompted in an unbiased way to select default file format (from options that include ODF) for those applications upon the first boot of any one of them."

Tôi đã làm một trò đùa một lần về biểu quyết về hệ điều hành, nhưng nếu điều này tiếp tục thế, thì trò đùa của toio có thể biến thành gần với hiện thực hơn là được mong đợi.

Trong mọi trường hợp, ngoài việc biểu quyết về định dạng tệp, tài liệu này chi tiết toàn bộ đống về cam kết và hứa hẹn về tính tương hợp để mở các công nghệ và các định dạng tệp của Microsoft, và điều này chỉ có thể được thấy như một thứ rất tốt lành.

I made a joke once about BallotOS, but if this keeps on going, my joke might turn out to be closer to reality than expected.

In any case, apart from the file format ballot, this document details a whole load of interoperability pledges and promises to open up Microsoft technologies and file formats, and this can only be seen as a very good thing.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.