Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

Microsoft chính thức kháng án phán quyết về bằng sáng chế của Word

Microsoft formally appeals Word patent ruling

By Becky Nagel

Aug 20, 2009

Theo: http://fcw.com/articles/2009/08/20/microsoft-formally-appeals-word-patent-ruling.aspx

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/08/2009

Microsoft đã chính thức kháng án một phán quyết được đưa ra tuần trước mà nó có thể yêu cầu công ty này dừng việc bán Microsoft Word tại nước Mỹ.

Phán quyết của tòa tới sau khi một phiên xử sơ thẩm thấy các khía cạnh của Microsoft Word vi phạm bằng sáng chế của hãng phần mềm i4i của Canada khi nó có liên quan tới những gì đang được gọi là “XML tùy biến”.

Trong phán quyết, Chánh tòa Leonard Davis của Quận Đông Texas, Mỹ đã ra lệnh cho Microsoft dừng bán các phiên bản Word “mà có khả năng mở một tệp .XML, .DOCX, hoặc .DOCM ('một tệp XML') chứa XML tùy biến” trong vòng 60 ngày. Ông cũng đã lệnh cho Microsoft phải trả cho i4i 240 triệu USD vì gây thiệt hại, 40 triệu USD trong số đó đã được đảm bảo vì bồi thẩm đoàn thấy sự vi phạm bằng sáng chế là “có chủ tâm”.

Cuối tuần trước, Microsoft đã đệ trình về một vụ khẩn cấp với tòa quận này. Trong đệ trình của mình hôm thứ ba với Tòa Phúc thẩm Mỹ trong hệ thống tòa Liên bang, Microsoft cũng đã yêu cầu một vụ khẩn cấp trong khi kháng án đang được thụ lý.

Theo sổ ghi án, những lý lẽ bằng miệng đầu tiên về vụ kháng án này sẽ được tiến hành vào ngày 23/09.

Microsoft has formally appealed a judgment issued last week that would require the company to stop selling Microsoft Word within the U.S.

The judgment came after a jury trial that found aspects of Microsoft Word violate the patent of the Canadian software firm i4i as it relates to what's being called "custom XML."

In the ruling, U.S. District Judge Leonard Davis of the Eastern District of Texas ordered Microsoft to stop selling versions of Word "that have the capability of opening a .XML, .DOCX, or .DOCM file ('an XML file') containing custom XML" within 60 days. He also ordered Microsoft to pay i4i $240 million in damages, $40 million of which was granted because the jury found the patent violation to be "willful."

Late last week, Microsoft filed for an emergency stay with the district court. In its filing Tuesday with the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Microsoft has also asked for an emergency stay while the appeal is being heard.

According to the case docket, the first oral arguments in the appeal will be held Sept. 23.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.