Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

2010: Chấm hết đối với Steve Ballmer?

2010: The End for Steve Ballmer?

posted by Thom Holwerda on Tue 22nd Dec 2009 16:39 UTC

Theo: http://www.osnews.com/story/22646/2010_The_End_for_Steve_Ballmer_

Bài được đưa lên Internet ngày: 22/12/2009

Lời người dịch: Bỏ qua những đánh giá mang tính cá nhân, chúng ta có thể nhận diện được những lĩnh vực mà Microsoft có thuận lợi cũng như gặp khó khăn trong công việc kinh doanh của hãng, mà người chịu trách nhiệm chính hiện nay là Steve Ballmer.

Với năm cũ sắp kết thúc, thì đây là thời gian tốt nhất để đưa ra một danh sách các dự đoán. Newsweek đã đưa ra 10 dự đoán cho năm 2010, và tại số 9, họ dự đoán hết đường đối với Steve Ballmer tại Microsoft. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ về điều này nhiều, nhưng nếu sắp xếp lại những thất bại của Microsoft những năm vừa qua, thì thực sự là một điều kỳ lạ khi cái đầu của ông ta còn chưa bị lăn.

Danh sách những thứ sai lầm đối với Microsoft những năm qua là khá dài. Thất bại lớn nhất tất nhiên là Windows Vista. Không phải quá nhiều tiền nó bị mất, hoặc nền tảng công nghệ nó đặt nền cho Windows 7 và các phiên bản trong tương lai, mà nhiều hơn là vì sự thiệt hại khổng lồ về quan hệ công chúng mà nó đã gây ra. Windows Vista đã là một thất bại nằm giữa tim của hãng: việc kinh doanh hệ điều hành.

Những thất bại khác là nổi tiếng và được ghi thành tài liệu: Google đã nắm lấy Microsoft bằng sự gây ngạc nhiên, để Microsoft lại trong một cái rãnh bên con đường ảo. Chúng ta đang đi được nhiều năm, còn Microsoft thì vẫn còn cố gắng khôi phục lại từ thành công của Google - vì lợi ích khá bé nhỏ. Liên quan tới điều này là sự thoái vị của Internet Explorer - thành thật mà nói từng là một sản phẩm tốt nhất trong cuộc cạnh tranh, nhưng bây giờ là kho để cười của thế giới trực tuyến (và là cái gai trong con mắt của các lập trình viên web).

Rồi thì thị trường di động nữa chứ. Vì tất cả những dự định và mục tiêu. Windows Mobile đang chết. Chắc chắn, nó có lẽ đang cố đứng bằng những chiếc que và những cái dây không thật nhình rõ, và nếu bạn nhìn ngắm thực sự kỹ, thì bạn có thể không để ý được nó, nhưng nó hoàn toàn không theo kẹp bất kỳ thứ gì đối với Android và webOS - hay chỉ riêng iPhone. Windows Mobile như nó ngày hôm nay là một di vật, và ngay cả dù vẫn còn có một số lượng lớn điện thoại chạy Windows Mobile, thì nó không thể dấu được thực tế về cô gái già đang làm không được tốt.

With the end of the year in sight, the great list-making time has come upon us. Newsweek makes ten predictions for 2010, and at number 9, they predict the end of the road for Steve Ballmer at Microsoft. I never really thought about it that much, but if you line up Microsoft's failures over the past years, it's actually a miracle his head hasn't rolled yet.

The list of things that have gone wrong for Microsoft the past years is pretty long. The biggest failure is of course Windows Vista. Not so much in the amount of money it has raked in, or the technological groundwork it laid for Windows 7 and future releases, but more because of the rather massive public relations damage it has caused. Windows Vista was a failure at the very heart of the company: the operating system business.

The other failures are well-known and documented: Google took Microsoft by surprise, leaving Microsoft in a ditch by the side of the virtual road. We're years and years on, and Microsoft is still trying to recover from Google's success - to relatively little avail. Related to this is the demise of Internet Explorer - once a genuinely better product than the competition, but now the laughing stock of the online world (and the thorn in the eye of web developers).

Then there's the mobile market. For all intents and purposes, Windows Mobile is dead. Sure, it may be kept standing by sticks and not-so-invisible strings, and if you squint really hard, you may not notice it, but it's absolutely no match whatsoever for Android and the webOS - let alone the iPhone. Windows Mobile as it stands today is a relic, and even though there is still quite a large number of phones running Windows Mobile, it can't hide the fact the old girl is not doing so well.

MP3 cũng là một trong những thứ nơi mà bạn thực sự nghi ngờ những gì Microsoft đang làm ở đó. Zune HD mới thực sự là một thiết bị rất dễ chịu, nhưng liệu nó có đáng giá để đầu tư cho một sản phẩm mà nó còn không là một đốm sáng trên màn hình rada thế giới của thị trường máy chơi MP3 hay không? Vì sao Microsoft vẫn còn đầu tư tiền vào dự án này nhỉ?

Tất nhiên, không phải tất cả đều tồi tệ. XBox 360 đang làm khá tốt, và việc kinh doanh máy chủ của hãng đang sản xuất ra một số phần mềm rất tươm tất. Windows Server 2003, 2008 và 2008 R2 tất cả đều đã đáp ứng được bằng những xem xét rất tích cực, và ngay cả ở đây trên OSNews, tôi đã thấy nhiều cao thủ UNIX/Linux đẫ thừa nhận chúng là những sản phẩm máy chủ tốt, mà nó như là một lời khen mà bạn có thể có được trong thế giới máy chủ, tôi có thể nói. Còn một điểm cộng cuối cùng mà tôi muốn chắc chắn nhắc tới sự sửa chữa giao diện tổng thể của Office 2007, tức thì làm cho tất cả những thứ đưa ra khác trông cổ xưa và cồng kềnh (hãy cố gắng sử dụng giao diện người sử dụng khó coi và bừa bộn của OOo/Office 2003 sau 2007 - nó làm tôi rùng mình).

Nghĩ tổng thể, Microsoft đã không làm tốt. Cổ phiếu xuống gần một nửa, và hình ảnh của hãng với công chúng có lẽ là tệ nhất từ trước tới nay. Phiên bản thành công của Windows 7 đang bắt đầu chuyển những cơn thủy triều đối với hãng, nhưng nó vẫn được coi có bao nhiều trong đó có thể đặc trưng cho Ballmer - hoặc những trí tuệ thực sự ở đó, Steven Sinofsky.

Như Newsweek lưu ý, vấn đề lớn bằng việc cố loại bỏ Ballmer là việc mà ông ta đã được đặt vào vị trí đó bởi Bill Gates. “Cả 2 từng là bạn bè từ những ngày chưa tốt nghiệp đại học tại Harvard. Nếu Gates muốn loại bỏ Ballmer, thì ông ta sẽ phải làm mẹo vài dạng ra đi thanh nhã mà để còn giữ thể diện cho bạn mình chứ”, Newsweek viết, “Vấn đề khác: không có người thừa kế phù hợp trong đội lãnh đạo quản lý. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải thấy bồn chồn. Họ sẽ sớm bắt đầu kêu gọi một sự rung lắc”.

Tôi chưa bao giờ thích Ballmer. Tôi thấy ông ta là một người rất đáng ghét (chuyên nghiệp mà nói - tôi không biết ông ta giống gì như là một con người); ông ta quá ầm ĩ và “thể hiện” đối với gu của tôi. Tôi có thể nói rằng Microsoft cần một tính cách thuyết phục hơn ở trên đỉnh, ai đó mà hiểu được những khái niệm về sự hiểu biết và sự tinh tế - bạn biết đấy, giống như một Steve khác [ám chỉ Steve Job của Apple?].

Rồi thì một lần nữa, tôi hoàn toàn là đứa con nít không có hiểu biết và kinh nghiệm trong kinh doanh - tôi chỉ có thể nằm trong những cảm giác chung.

The MP3 is also one of those things where you're really wondering what Microsoft is doing there. The new Zune HD is indeed a very nice device, but is it really worth it to fund a product which is not even a blip on the worldwide radar of the MP3 player market? Why is Microsoft even investing money in this project?

Of course, it's not all bad. The XBox 360 is doing pretty well, and the company's server business is producing some very decent software. Windows Server 2003, 2008, and 2008 R2 have all been met with very positive reviews, and even here on OSNews, I've seen many a UNIX/Linux geek readily admit they're good server products, which is about as high a compliment you can get in the server world, I'd say. As a last plus point I'd definitely mention the massive interface revamp of Office 2007, instantly making all other offerings look archaic and cumbersome (try using the clumsy and cluttered OOo/Office 2003 UI after 2007 - it makes me shiver).

Overall though, Microsoft has not been doing well. Shares have nearly halved in value, and the company's public image is probably worse than it has ever been. The successful release of Windows 7 is starting to turn the tides for the company, but it remains to be seen how much of that can be attributed to Ballmer - or to the actual brains there, Steven Sinofsky.

As Newsweek notes, the big problem with trying to get rid of Ballmer is that he's been put in his position by Bill Gates. "The two have been pals since their undergraduate days at Harvard. If Gates wants to get rid of Ballmer, he'll have to craft some kind of graceful exit that lets his buddy save face," Newsweek writes, "Another problem: there's no heir apparent on the management team. Nevertheless, investors must be getting restless. Soon they'll start calling for a shake-up."

I have never liked Ballmer. I find him a very obnoxious person (professionally speaking - I have no idea what he's like in person); he's too loud and "present" for my tastes. I'd say that Microsoft needs a more charismatic personality at the top, someone who understands the concepts of subtlety and understatement - you know, like a certain other Steve.

Then again, I'm a complete moron with no knowledge or experience in business - I can only fall back upon common sense.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.