Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Lỗi năm 2010 tàn phá các thẻ thanh toán ở Đức

Year 2010 bug wreaks havoc on German payment cards

Đứa con của Y2K cũng đánh vào SpamAssasin, Symantec

Son of Y2K also hits SpamAssasin, Symantec

By Dan Goodin in San FranciscoGet more from this author

Posted in Security, 6th January 2010 01:28 GMT

Theo: http://www.theregister.co.uk/2010/01/06/year_2010_payment_card_bug/

Bài được đưa lên Internet ngày: 06/01/2010

Lời người dịch: 10 năm trước mọi người nói tới sự kiện Y2K như một chuyện thật như đùa, nhưng những ngày đầu năm mới 2010 này lại là những chuyện đùa như thật đối tại nước Đức trong bài này, khi mà hàng chục triệu thẻ thanh toán đã không thể thực hiện được các giao dịch ngân hàng, khi mà các máy tính không hiểu năm 2010 là gì. Điều chớ trêu là lỗi Y2.01K này đánh cả vào các chương trình của Symantec, hãng an ninh nổi tiếng thế giới.

Lỗi Y2K muộn đã đánh mạnh vào khoảng 30 triệu người Đức có các thẻ tín dụng và ghi nợ, làm họ không thể sử dụng các máy ATM và các máy đầu cuối ở các điểm bán hàng từ ngày đầu năm mới.

Nhiều cơ quan thông tin nói sự ngưng trệ này có nguồn gốc từ các chip thẻ mà chúng không nhận ra được năm 2010. DSGV, một hiệp hội đại diện cho các ngân hàng của Đức, nói các kỹ sư đã đang làm việc cật lực để sửa lỗi này, nhưng một quyết định có thể không tới được cho tới ngày thứ hai.

Sự ngưng trệ này đã gây ảnh hưởng tới 20 triệu thẻ của EC, hoặc tiền điện tử, mà hoạt động như các thẻ ghi nợ, và 3.5 triệu thẻ tín dụng, theo DSGV. Một hiệp hội ngân hàng khác biết BDB đã nói khoảng 2.5 triệu thẻ của họ đã ít nhất là bị ảnh hưởng một phần.

Các báo cáo mới nhất có liên quan tới sự vô tác dụng các máy tính đối vwois việc vận hành ngày của năm 2010. Chỉ sau nửa điêm sang ngày đầu năm mới, Quản lý Bảo vệ Điểm cuối của Symantec đã dừng chấp nhận các bản cập nhật sau khi nó bị đánh bởi lỗi ngày năm 2010 của riêng hãng. Ngay sớm ngày đầu năm mới, SpamAssasin đã bắt đầu việc khóa số lượng khổng lồ các thư điện tử hợp pháp vì chúng có chứa năm 2010 trong đầu đề của chúng, một ngày tháng mà cho tới nay được giả thiết là nằm ngoài bộ lọc spam mà chúng đã bị bỏ qua.

Phần mềm Kasspersky cũng đã gặp phải các vấn đề cập nhật vào ngày 30/12, theo diễn đàn hỗ trợ, nhưng còn không rõ năm mới này đã có gì đó phải làm với họ hay chưa.

Sự hỗn loạn về thẻ thanh toán của Đức đánh vào một loạt các ngân hàng, dù các khách hàng của ngân hàng quốc gia Đức (Deutsche Bank) được cho là đã không bị ảnh hưởng. Các thông tin từ AFP và Dow Jones là ở đâyở đây.

A delayed Y2K bug has bitten hard at some 30 million holders of German debit and credit cards, making it impossible for them to use automatic teller machines and point-of-sale terminals since New Year's Day.

Multiple news agencies said the outage stemmed from card chips that couldn't recognize the year 2010. The DSGV, an association representing German banks, said engineers were working diligently to fix the problem, but a full resolution might not come until Monday.

The outage affected 20 million EC, or electronic cash, cards, which act as debit cards, and 3.5 million credit cards, according to the DSGV. A separate bank association known as BDB said about 2.5 million of its cards suffered from the same problem and another 4 million cards issued by Germany's cooperative banks were at least partially touched.

The reports are the latest to involve the inability of computers to properly handle the 2010 date. Just after midnight on New Year's Day, Symantec's Endpoint Protection Manager stopped accepting updates after it was hit by its own 2010 date bug. Soon after the first of the year, SpamAssassin began blocking huge amounts of legitimate email because they included the 2010 in their headers, a date so far off the spam filter assumed they had to be junk.

Kaspersky software also experienced massive update problems on December 30, according to support forums, but it's not clear the new year had anything to do with them.

The German payment card snafu hit a variety of banks, although customers of Deutsche Bank reportedly were not affected. More from the AFP and Dow Jones is here and here. ®

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.