Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Feds điều tra vụ trộm 3 triệu USD từ trường học ở New York

Feds investigate theft of $3m from NY school

Bệnh dịch tiếp tục

An epidemic continues

By Dan Goodin in San FranciscoGet more from this author

Posted in Crime, 5th January 2010 22:42 GMT

Theo: http://www.theregister.co.uk/2010/01/05/school_district_bank_theft/

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/01/2010

Lời người dịch: Trên blog này đã từng đăng tin về các vụ ăn cắp tiền từ tài khoản ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Mỹ, còn lần này là vụ ăn cắp 3 triệu USD từ một khu trường học ở New York, thủ đoạn vẫn như cũ, thông qua các giao dịch ngân hàng trực tuyến. Việc ăn cắp kiểu này mới nở rộ như một bệnh dịch từ năm 2008 trở lại đây. Một cảnh báo cho các ngân hàng và những người sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến ở Việt Nam.

FBI và cảnh sát bang New York đang điều tra vụ trộm trực tuyến hơn 3 triệu USD từ một khu trường nhỏ vùng phía tây của bang này.

Tất cả nhưng chỉ 497,200 USE cuối cùng đã được phục hồi sau khi một nhân viên tại Norwich, NBT Bank có trụ sở ở New York đã cảnh báo các quan chức tại Khu trường học trung tâm Duanesburg về những giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài lớn không bình thường và định để chúng được đảo ngược lại. Vụ ăn cắp vặt đã xảy ra trong khoảng thời gian 4 ngày bắt đầu vào ngày 18/12.

“Tại thời điểm này, họ còn chưa để lộ chính xác bao nhiêu tiền đã bị truy cập, nên điều đó là những gì họ đang làm việc hiện nay”, Audrey Hendricks, một nữ phát ngôn viên của khu trường này nói.

Những câu chuyện về các vụ trộm nhiều triệu USD từ những tài khoản ngân hàng trực tuyến đã trở thành phổ biến hiện nay. Vào tháng 11, FBI ước tính rằng chỉ riêng những mất mát dự kiến đối với các doanh nghiệp nhỏ đã đạt tới 100 triệu USD vào cuối tháng 10. Hiệp hội các chủ Ngân hàng Mỹ và FBI gần đây đã cảnh báo các doanh nghiệp vừa và nhỏ hạn chế các giao dịch trực tuyến của họ tới một máy tính duy nhất mà nó không được sử dụng cho những hoạt động khác như đọc thư điện tử hoặc lướt web nói chung, theo tờ USA Today.

FBI đã điều tra hơn 200 vụ ăn cắp trực tuyến, hầu hết trong năm 2008 và 2009, trong đó bọn trộm không gian mạng đã thực hiện thành công 400 triệu USD, bài báo đã nói.

Vào tháng 10, tờ El Reg đã đưa ra tư vấn lần đầu được đưa ra bởi nhà báo về an ninh Brian Krebs rằng các giao dịch ngân hàng trực tuyến không được thực hiện trên các máy tính cá nhân Windows.

Hendricks, nữ phát ngôn viên của khu trường học này, nói 3 nhân viên đã có trách nhiệm tiến hành các giao dịch trực tuyến, mỗi người trên từng chiếc máy tính khác nhau. Không ai trong số họ được cho là nghi phạm trong vụ trộm. Khu này có khoảng 1,000 học sinh và ngân sách hàng năm là 14,9 triệu USD.

The FBI and New York state police are investigating the online theft of more than $3m from a small school district in the western part of the state.

All but $497,200 was eventually recovered after an employee at Norwich, New York-based NBT Bank alerted officials at Duanesburg Central School District to the unusually large overseas transfers and managed to get them reversed. The pilfering happened over a four-day period starting on December 18.

"At this point, they haven't uncovered exactly how the funds were accessed, so that's what they're working on now," said Audrey Hendricks, a spokeswoman for the district.

Tales of multi-million dollar thefts from online bank accounts have become common by now. In November, the FBI estimated that attempted losses to small businesses alone reached $100m as of the end of October. The American Bankers Association and the FBI recently warned small and midsized businesses to limit their online transactions to a single computer that's not used for other activities such as reading email or general web surfing, according to USA Today.

The FBI has investigated more than 200 cases on online bank theft, mostly in 2008 and 2009, in which cybercooks successfully made off with $40 million, the paper reported.

In October, El Reg seconded advice first provided by security reporter Brian Krebs that online banking transactions no longer be carried out using Windows-based PCs.

Hendricks, the school district spokeswoman, said three employees were authorized to conduct online transactions, each on a different computer. None of them is considered a suspect in the theft. The district has about 1,000 students and an annual budget of $14.9m. ®

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.comKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.