Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

EU: Quốc hội châu Âu khởi động lại nhóm làm việc về phần mềm nguồn mở

EU: European Parliament restart workgroup on open source software

filed under: [T] General Topic, [GL] EU and Europe-wide, [T] Policies and Announcements

by Gijs Hillenius — published on Jan 15, 2010

Theo: http://www.osor.eu/news/eu-european-parliament-restart-workgroup-on-open-source-software

Bài được đưa lên Internet ngày: 15/01/2010

Một số thành viên Quốc hội châu Âu sắp khởi động một nhóm làm việc không chính thức về 'phương tiện mới, phần mềm tự do nguồn mở và xã hội thông tin mở'. Nhóm hỗn hợp này được mong đợi sẽ bắt đầu vào tháng 2, với sự hỗ trợ của Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), Liên minh của các đảng Tự do và Dân chủ (Alde) và đảng Xanh của châu Âu.

Nhóm làm việc này là kết quả của một sự sát nhập của 2 nhóm quốc tế đã được đề xuất, 'Phương tiện mới' và 'Phần mềm tự do và xã hội thông tin mở'.

Nhóm hỗn hợp này đã được công bố bởi các nhóm người bảo vệ phần mềm tự do nguồn mở của Pháp và Ý, April và Association per il Software Libero trong một tuyên bố được xuất bản hôm 08/01.

Nhóm hỗn hợp này là một kết quả từ một chiến dịch nâng cao nhận thức, Hiệp ước về Phần mềm Tự do, mà 2 nhóm người bảo vệ này đã tổ chức trước các cuộc bầu cử vào Quốc hội châu Âu mùa hè trước, mà nó đã hướng tới việc nâng cao nhận thức của các ứng cử viên về phần mềm tự do nguồn mở. Trong tất cả các ứng viên, 232 đã cam kết ủng hộ dạng phần mềm này. Trong nhóm này, 34 ứng viên từ Bỉ, Pháp, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh, đã được bầu.

“Sự chú ý và sự cam kết của nhiều nghị sĩ quốc hội châu Âu, cùng với những chữ ký của Hiệp ước về Phần ềm Tự do, giúp để vượt qua được cột mốc này để xây dựng một xã hội thông tin mở”, Marco Ciurcina, chủ tịch của Association per il Software Libero trong một tuyên bố liên danh. Chủ tịch của April, Benoit Sibaud, đã bổ sung: “Nhóm hỗn hợp này chỉ ra nhận thức ngày một cao của các nghị sĩ quốc hội châu Âu về tầm quan trọng của xã hội thông tin”.

Điều này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đào tạo các đại diện đã được bầu.

“Nhóm hỗn hợp này sẽ gặp nhau ở một địa điểm thích hợp trong Quốc hội châu Âu để thảo luận về cuộc cách mạng số”, Alix Cazenave, người phát ngôn của April, nói. “Cơ bản là nó đã đưa phần mềm tự do vào như là một tài sản độc nhất cho tính cạnh tranh của EU và sự phát triển của xã hội tri thức”.

A number of members of the European Parliament are about to start an informal cross party working group on 'new media, free and open source software and open information society'. The intergroup is expected to begin in February, with the support of the European People's Party (EPP), the Alliance of Liberals and Democrats (Alde) and the European Greens.

The working group is the result of a merger of two proposed intergroups, 'New media' and 'Free software and open information society".

The new intergroup was announced by French and Italian free and open source advocacy groups, April and Associazione per il Software Libero in a statement published on 8 January.

The intergroup is one result from an awareness campaign, the Free Software Pact, that the two advocacy groups organised prior to the elections for the European Parliament last summer, which aimed to raise the candidate's awareness on free and open source software. Of all the candidates, 232 plegded to support this type of software. Of this group, 34 candidates from Belgium, France, Greece, Italy, Spain, the Netherlands and the United Kingdom, were elected.

"The attention and commitment of many MEPs, including the signatories of our Free Software Pact, helps to cross this milestone to develop policies that promote the free software network neutrality and the sharing knowledge to build an open information society", said Marco Ciurcina, president of the Associazione per il Software Libero in the joint statement. President of April, Benoît Sibaud, added: "This intergroup shows MEPs are increasingly aware of the importance of the information commons. This encourages us to continue to educate our elected representatives."

"This intergroup shall be the preferred place in the EP to discuss the digital revolution" says Alix Cazenave, April spokesperson. "It is essential that it included free software as it is a unique asset for the EU's competitiveness and the development of its knowledge society."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.