Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Thị trường chứng khoán Luân Đôn bắt đầu chuyển sang nền tảng buôn bán dựa trên Linux

London Stock Exchange begins migration to Linux-based trading platform

January 21, 2010

Mà việc buôn bán dữ liệu theo thời gian thực giảm nặng nề

But real-time trading data sales fall heavily

By Leo King, www.computerworlduk.com

Theo: http://www.computerworlduk.com/technology/networking/messaging/news/index.cfm?newsid=18429

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/01/2010

Lời người dịch: Được khẳng định lại một lần nữa, thị trường chứng khoán Luân Đôn bắt đầu chuyển từ hệ thống dựa trên Microsoft .NET sang hệ thống dựa trên GNU/Linux để có được những lợi ích như “Nền tảng mới có thể trao cho nó việc buôn bán với “tốc độ thực thi cao”, cũng như một “khả năng phát triển IT nội bộ, hiệu quả và nhanh nhẹn”, nó nói. Và mức độ gia tăng kiếm tiền đằng sau hoạt động này, theo sau việc mua sắm bởi LSE, có thể cho nó “sự ủng hộ tài chính mà nó cần” để gia tăng bán hàng đối với sự phát triển phần mềm và dịch vụ tích hợp cho các thị trường chứng khoán khác”. Bạn hãy nhớ cho kỹ điều này: LSE chuyển sang hệ thống GNU/Linux để có được mức độ gia tăng kiếm tiền!

Thị trường chứng khoán Luân Đôn (LSE) đã bắt đầu một sự chuyển đổi 12 tháng sang nền tảng buôn bán mới của mình, dựa trên Linux, khi mà việc buôn bán tụt nhanh chóng.

Trong sự bận rộn 3 tháng đối với thị trường này, nó cũng đồng ý một kế hoạch khung cho việc kiểm soát lợi ích được mua mới của mình tại Turquoise, một nền tảng buôn bán 'vũng tối' số lượng lớn.

LSE đã phải hứng chịu sự suy giảm nặng nề trong bán hàng các dữ liệu buôn bán theo thời gian thực. Trong khi doanh số sIT của nhóm, từ việc bán các thông tin và hosting máy chủ, gia tăng 3% tới £55 triệu trong 3 tháng tới 31/12, thì việc bán các dữ liệu theo thời gian thực lại giảm 9%, gần 3 triệu £.

Ít hơn 18 triệu máy đầu cuối chuyên nghiệp đã lấy các dữ liệu đó từ thị trường này, làm cho số lượng các máy đầu cuối đang sử dụng giảm dưới 100,000 điểm, tới 93,000. Nó đánh vào doanh số của nhóm trong quý này, mà nó giảm 9% tới £155triệu.

Thị trường này đang tăng tốc cho một trong những năm mang tính sống còn của nó về thay đổi công nghệ. Vào cuối năm 2010, nền tảng buôn bán của MillenniumIT dựa trên Linux, mà LSE đã giành được bằng việc mua hãng Lankan của Srilanka với £18 vào tháng 9, sẽ được chuyển. Nó sẽ thay thế nền tảng bỏ đi của TradElect, dựa trên kiến trúc của Microsoft .NET và được nâng cấp bởi Accenture chỉ 2 năm trước với giá £40 triệu.

TradElect có một lịch sử đáng lo ngại, với một số lần ngừng chạy cao mà đã gây ra sự bối rối lớn cho thị trường này. Điều này còn được hiểu sẽ là chậm hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh chuyên nghiệp như Chi-X.

The London Stock Exchange has begun a twelve-month migration to its new trading platform, based on Linux, as trading fell sharply.

In a busy three months for the exchange, it also agreed a framework plan for its newly-acquired controlling stake in Turquoise, a large volume 'dark pool' trading platform.

The LSE suffered a heavy fall in sales of real-time trading data. While the group’s IT revenues, from selling information and server hosting, grew three percent to £55 million in the three months to 31 December, real-time data sales fell nine percent, nearly three million pounds.

Eighteen thousand fewer professional terminals took that data from the exchange, making the number of professional terminals in use fall below the 100,000 mark, to 93,000. It hit group revenues for the quarter, which fell nine percent to £155 million.

The exchange is gearing up for one of its most crucial years yet for technological change. At the end of the 2010, the Linux-based MillenniumIT trading platform, which the LSE gained by acquiring the Sri Lankan company for £18 million in September, will be switched on. It will replace the outgoing TradElect platform, based on Microsoft .Net architecture and upgraded by Accenture only two years ago at a cost of £40 million.

TradElect has a troubled history, with a number of high profile outages that have caused great embarrassment for the stock exchange. It is also understood to be significantly slower than specialist rivals such as Chi-X.

Mặc dù TradElect sẽ sớm rút lui, trong tháng 11 LSE đã trả £20 triệu cho nền tảng này, khi nó đã định bỏ nó đi và đã làm việc về những nâng cấp để giữ cho nó cạnh tranh được qua năm hoạt động cuối cùng của nó.

LSE đã nói với các thị trường tài chính hôm nay rằng “công việc của dự án” đã “đang được thực hiện” đối với việc chuyển đổi sang MillenniumIT, như nó đã nói lại rằng nó mong đợi những lợi ích đáng kể từ sự chuyển đổi này.

Nền tảng mới có thể trao cho nó việc buôn bán với “tốc độ thực thi cao”, cũng như một “khả năng phát triển IT nội bộ, hiệu quả và nhanh nhẹn”, nó nói. Và mức độ gia tăng kiếm tiền đằng sau hoạt động này, theo sau việc mua sắm bởi LSE, có thể cho nó “sự ủng hộ tài chính mà nó cần” để gia tăng bán hàng đối với sự phát triển phần mềm và dịch vụ tích hợp cho các thị trường chứng khoán khác.

In spite of TradElect shortly being withdrawn, in November the LSE booked costs of £20 million on the platform, as it attempted to write it off its books and worked on upgrades to keep it competitive over its final year of operation.

The LSE told the financial markets today that “project work” was “underway” for the migration to MillenniumIT, as it reiterated that it expected significant benefits from the move.

The new platform would give it “high performance” trading, as well as an “agile, efficient, in-house IT development capability”, it said. And the increased level of money behind the operation, following its purchase by the LSE, would give it the “financial backing it needs” to grow sales of its software development and integration services to other exchanges.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.