Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Hãy nắm lấy sự cập nhật trình duyệt đúng đắn: Firefox 3.6

Make the right browser update: Firefox 3.6

Steven J. Vaughan-Nichols

Cyber Cynic

January 21, 2010 - 11:38 A.M.

Theo: http://blogs.computerworld.com/15439/make_the_right_browser_update_firefox_3_6

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/01/2010

Lời người dịch: Đúng vào cái ngày Microsoft đưa ra bản vá cho lỗi chết người có trong IE 6, 7 và 8 thì cũng là ngày Firefox 3.6 ra đời. Vì thế mà “Bạn có được một sự lựa chọn ngày hôm nay: Bạn có thể hoặc gắn với họ IE ốm yếu – 6, 7, hoặc 8 đều thế cả vì tất cả chúng đều chịu chung cái lỗ thủng an ninh y hệt nhau - hoặc bạn có thể chuyển sang những gì mà tôi đã thấy sẽ là phiên bản tốt nhất của Firefox trong nhiều năm. Anh bạn, đây là một quyết định khó khăn phải không? Nghiêm túc đấy. Làm sao bạn có thể tin cậy sử dụng IE những ngày này được nhỉ? Hãy nhìn vào hồ sơ theo dõi của nó. Mỗi ít tháng một lỗi an ninh ngày số 0 mới mang tính sống còn của IE lại nổi lên. Ai cần thứ này nhỉ?“.

Ôi thật mỉa mai! Sau một thất bại về an ninh lớn nhất chưa từng có của Internet Explorer, Microsoft cuối cùng đưa ra được một bản vá cho vấn đề của IE … vào cùng một ngày mà Quỹ Mozilla đưa ra phiên bản mới nhất và tuyệt vời nhất trình duyệt web của nó, Firefox 3.6.

Bạn có được một sự lựa chọn ngày hôm nay: Bạn có thể hoặc gắn với họ IE ốm yếu – 6, 7, hoặc 8 đều thế cả vì tất cả chúng đều chịu chung cái lỗ thủng an ninh y hệt nhau - hoặc bạn có thể chuyển sang những gì mà tôi đã thấy sẽ là phiên bản tốt nhất của Firefox trong nhiều năm. Anh bạn, đây là một quyết định khó khăn phải không?

Nghiêm túc đấy. Làm sao bạn có thể tin cậy sử dụng IE những ngày này được nhỉ? Hãy nhìn vào hồ sơ theo dõi của nó. Mỗi ít tháng một lỗi an ninh ngày số 0 mới mang tính sống còn của IE lại nổi lên. Ai cần thứ này nhỉ?

Windows có những vấn đề bất tận bên cạnh IE, bao gồm một lỗ thủng an ninh ác hiểm mà nó từng che dấu trong tất cả các phiên bản của Windows từ 17 năm nay. Ít nhất việc chuyển sang các trình duyệt web là dễ dàng, không giống như việc chuyển từ Windows sang Linux.

Vâng, Linux là an toàn hơn nhiều so với Windows, nhưng việc chuyển các hệ điều hành là một nhiệm vụ lớn. Nó không dành cho tất cả mọi người, và đối với một công ty, nó đòi hỏi cả việc lên kế hoạch và huấn luyện. Nhưng việc thay đổi các trình duyệt web là dễ dàng như việc thay đổi những cái quần của bạn.

Với một kết nối Internet nhanh, bạn có thể tải về Firefox 3.6, cài đặt nó, chuyển tất cả các thẻ đánh dấu và các thiết lập của IE, và quay lại trên web trong vòng ít hơn 5 phút. Không có khó khăn đào tạo nào để nói. Nếu bạn có thể sử dụng IE, thì bạn có thể sử dụng Firefox.

Bạn sẽ phải đánh mất cái gì nhỉ? Không gì cả ngoài nhiều sự đau đầu về an ninh.

Nếu bạn vẫn chọn gắn bó với IE, thì chí ít hãy cài đặt bản vá IE ngay khi nó có sẵn. Nó là một cái nịt mà ngay khi bản vá xuất hiện, thì bọn tin tặc tội phạm sẽ tiến hành một sự thúc đẩy lớn để tấn công các máy tính cá nhân PC mà không có vá. Chúng luôn làm thế trong những tình huống như thế này.

Oh the irony! After one of the biggest Internet Explorer security fiascoes ever, Microsoft is finally releasing a patch for the IE problem ... on the same day that the Mozilla Foundation is releasing the latest and greatest version of its Web browser, Firefox 3.6.

You have a choice today: You can either stick with the sickly IE family -- 6, 7, or 8, it doesn't matter they all suffered from the same security hole -- or you can move to what's I've found to be the best version of Firefox in years. Boy, this is a tough decision isn't it?

Seriously. How can you justify using IE these days? Just look at its track record. Every few months a new critical, zero-day IE security bug pops up. Who needs this?

Windows has endless problems besides IE, including a nasty security hole that's been lurking in all versions of Windows for over 17 years. At least switching Web browsers is easy, unlike moving from Windows to Linux.

Yes, Linux is safer by far than Windows, but shifting operating systems is a big deal. It's not for everyone, and for a company, it requires both planning and training. But changing Web browsers is as easy as changing your pants.

With a fast Internet connection, you can download Firefox 3.6, install it, transfer all your IE bookmarks and settings, and be back on the Web in less than five minutes. There's no learning curve to speak of. If you can use IE, you can use Firefox.

What do you have to lose? Nothing but a lot of security headaches.

If you do elect to stick with IE, at the very least install the IE patch the second it becomes available. It's a lead-pipe cinch that as soon as the patch comes on, criminal hackers will make a big push to attack PCs without the patch. They always do in situations like this.

Want to avoid this trouble? Dump IE and replace it with Firefox. If you don't care for Firefox, try Google Chrome, Opera, or Apple's Safari. Any of these browsers is better and safer than IE.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.