Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Không lực đưa ra lời kêu gọi lần 2 đối với các khả năng tấn công mạng

Air Force issues second call for network attack capabilities

By Bob Brewin 01/20/2010

Theo: http://www.nextgov.com/nextgov/ng_20100120_9002.php

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/01/2010

Lời người dịch: Không lực Mỹ cho rằng để đối phó với các cuộc tấn công liên tục hiện nay nhằm vào các hệ thống mạng của quân đội Mỹ, thì chỉ có những khả năng phòng thủ như đã từng có trước đây là chưa đủ, mà còn cần phải có những khả năng tấn công vào các mạng của quân thù.

Trung tâm Hệ thống Điện tử Không lực hôm thứ ba đã yêu cầu sự trợ giúp của giới công nghiệp lần thứ 2 trong vòng 3 năm trong việc tấn công và phá hủy các mạng máy tính của kẻ thù.

Trung tâm Hệ thống Điện tử nói nó cần giới công nghiệp trợ giúp phát triển những ý tưởng và công nghệ cũng như làm hỏng hoặc mất giá trị các thông tin trong các mạng và hệ thống thông tin của kẻ thù. Theo yêu cầu này, các nhà thầu tiềm năng phải gợi ý các công nghệ mà chúng có thể ánh xạ được một mạng máy tính của kẻ thù, cung cấp sự truy cập tới mạng đó, giúp Không lực quản lý các dữ liệu trong các hệ thống thông tin của kẻ thù và tung ra các cuộc tấn công từ chối dịch vụ.

Một loạt các nghiên cứu và mua sắm đang diễn ra tại trung tâm này kể từ khi Không lực thiết lập Chỉ huy Không gian mạng của mình vào tháng 5 năm ngoái chỉ ra rằng Bộ Quốc phòng đang nghiêm túc về khả năng tấn công trong không gian mạng.

Đề nghị này đánh dấu một sự thay đổi thực sự từ những bình luận của Lầu 5 góc về an ninh không gian mạng, mà nó đã tập trung trước hết vào việc phòng thủ trước các cuộc tấn công liên tục chống lại các mạng của mình.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các quan chức đã gợi ý một tiếp cận chủ động tích cực hơn này. Tướng Hải quân James Cartwright, phó chủ tịch của Bộ Tổng tham mưu, đã nói rõ về một chiến lược an ninh không gian mạng như thế này trong năm 2007 khi ông còn đang phục vụ như là chỉ huy của Chỉ huy Chiến lược Mỹ.

Khi đó, Cartwright đã nói cho Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện trong một tường trình rằng một tiếp cận thuần túy phòng vệ đối với an ninh mạng đã bị cho là thất bại và “việc bảo vệ của quốc gia là tốt hơn với những khả năng cho phép chúng ta tấn công các kẻ thù của chúng ta”.

Tuyên bố ngày 19/01 từ Trung tâm Hệ thống Điện tử tiếp sau một dự án tương tự mà nó đã đưa ra vào tháng 06/2007 và nó kéo dài tới tháng 06/2010.

Đại tá David DeNofrio, người đứng đầu đơn vị các hệ thống mạng tại Trung tâm Hệ thống Điện tử, đã nói một chỉ dẫn của giới doanh nghiệp vào tháng 01/2009 rằng Trung tâm Hệ thống Điện tử đã trao 5 hợp đồng giá trị 3.5 triệu USD trong hợp đồng năm 2007. Những người thắng hợp đồng này đã bao gồm Sparta Inc., một nhà thầu nhỏ quốc phòng có trụ sở ở Lake Forest, Calif., và bộ phận Giải pháp An ninh Quốc gia của các Hệ thống BAE.

Trung tâm Hệ thống Điện tử cũng đang thực hiện một yêu cầu cho một Môi trường Tích hợp Không gian mạng cho Chỉ huy Không gian mạng và các hoạt động thông tin khác cung cấp trong vùng San Antonio, mà nó bao gồm cả các khả năng tấn công và phòng thủ mạng.

The Air Force Electronic Systems Center on Tuesday asked for industry's help for the second time in three years in attacking and destroying enemies' computer networks.

The Electronic Systems Center said it needs industry to help develop ideas and technologies as well as corrupt or degrade information in an adversary's networks and information systems. According to the solicitation, potential bidders should suggest technologies that can map an enemy's computer network, provide access to that network, help the Air Force manipulate data in enemy information systems and launch denial-of-service attacks.

An ongoing series of studies and acquisitions at the center since the Air Force set up its Cyber Command last May shows the Defense Department is serious about going on the offensive in cyber space.

The solicitation marks a real change from the Pentagon's public comments on cybersecurity, which have focused primarily on defending constant attacks against its networks.

It is not the first time, however, that officials have suggested a more proactive approach. Marine Gen. James Cartwright, vice chairman of the Joint Chiefs of Staff, articulated such a cybersecurity strategy in 2007 when he was serving as commander of the U.S. Strategic Command.

At the time, Cartwright told the House Armed Services Committee during a hearing that a purely defensive approach to network security was doomed to failure and "defense of the nation is better served by capabilities enabling us to take the fight to our adversaries."

The Jan. 19 announcement from the Electronic Systems Center follows up on a similar project that it launched in June 2007 and that runs through June 2010.

Col. David DeNofrio, head of the network systems unit at the Electronic Systems Center, told an industry briefing in January 2009 that the Electronic Systems Center had awarded five contracts worth $3.5 million on the 2007 contract. Contract winners included Sparta Inc., a small defense contractor located in Lake Forest, Calif., and the National Security Solutions division of BAE Systems.

The Electronic Systems Center also is conducting an ongoing solicitation for a Cyber Integration Environment for the Cyber Command and other information operation outfits in the San Antonio area, which include network attack and defense capabilities.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.