Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Trung Quốc bị kiện về mã nguồn của Đập Xanh (Green Dam)

China sued over Green Dam code

Published: 2010-01-05

Theo: http://www.securityfocus.com/brief/1056

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/01/2010

Lời người dịch: Trên blog này đã từng đưa tin về phần mềm của phần mềm lọc nội dung trên Internet Green Dam của Trung Quốc. Nay thì hãng Cybersitter ở California đã kiện ra tòa đòi bồi thường 2.2 tỷ USD thiệt hại từ 2 công ty phần mềm Trung Quốc và 7 nhà sản xuất máy tính khác, trong đó có Sony, Lenovo, Toshiba, Acer, Asustek, BenQ và Haier.

Hãng Cybersitter ở California đã đệ trình một vụ kiện trị giá 2.2 tỷ USD hôm thứ ba chống lại nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, 2 công ty phần mềm Trung Quốc và 7 nhà sản xuất máy tính, viện lý rằng phần mềm lọc của Trung Quốc đã sao chép mã nguồn sản phẩm của riêng hãng.

Vụ kiện này viện lý rằng các lập trình viên phần mềm của Trung Quốc đã sao chép hơn 3,000 dòng mã lệnh trực tiếp từ phần mềm lọc Internet của Cybersitter và đã đưa nó vào trong phần mềm mà họ đã tạo ra cho việc lọc và giám sát phần mềm của riêng Trung Quốc. Cybersitter đang kiện chính phủ Trung Quốc, 2 nhà lập trình phần mềm mà họ đã sản xuất ra các mã nguồn này, và các nhà sản xuất PC mà đã xuất xưởng chương trình này trên các máy tính của họ. Vụ kiện này gọi các cái tên như Sony, Lenovo, Toshiba, Acer, Asustek, BenQ và Haier như những bên bị trong vụ kiện dân sự này.

“Vụ kiện này mục đích đánh vào trải nghiệm thực tế tất cả đều rất phổ biến đối với các nhà sản xuất phần mềm và các nhà phân phối nước ngoài mà họ tin tưởng rằng họ có thể vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của các công ty nhỏ của Mỹ bằng sự miễn hình phạt mà không được đưa ra công lý tại các tòa án Mỹ”, Greg Fayer, một chưởng lý cho Cybersitter, nói trong một tuyên bố (tệp pdf).

Trung Quốc đã công bố năm ngoái rằng bất kỳ máy tính nào được bán ở quốc gia này sau ngày 01/07/2009 có thể phải có phần mềm lọc và giám sát của quốc gia này, được biết với cái tên là Green Dam Youth Escort, được cài đặt trên máy tính của mình. Sau khi các nhà nghiên cứu của Đại học Michigan đã tìm ra những chỗ bị tổn thương trong hệ thống này, và dưới sức ép từ các nhà sản xuất máy tính, chính phủ Trung Quốc đã rút lại kế hoạch này.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Michigan cũng đã thấy rằng Green Dam đã chứa các khúc mã nguồn mà đã rất giống với của Cybersitter.

Vụ kiện này tố cáo những người bên bị về việc lạm sử dụng các bí mật thương mại, cạnh tranh không công bằng, âm mưu và vi phạm bản quyền. Vụ kiện cũng nói rằng các nhà sản xuất phần mềm Trung Quốc phá vỡ hiện trạng tội phạm của Mỹ về giám điệp kinh tế.

California firm CYBERsitter filed a $2.2 billion lawsuit on Tuesday against the People's Republic of China, two Chinese software companies and seven computer makers, alleging that China's filtering software copied its own product's code.

The lawsuit alleges that the Chinese software developers copied more than 3,000 lines of code directly from CYBERsitter's eponymous Internet filtering software and included it in the software they created for China's own filtering and monitoring software. CYBERsitter is suing the government of China, the two Chinese software developers who produced the code, and the PC makers who shipped the program on their systems. The lawsuit names Sony, Lenovo, Toshiba, Acer, ASUSTeK, BenQ and Haier as defendants in the civil suit.

"The lawsuit aims to strike a blow against the all-too-common practice of foreign software manufacturers and distributors who believe that they can violate intellectual property rights of small American companies with impunity without being brought to justice in U.S. courts," Greg Fayer, an attorney for CYBERsitter, said in a statement (pdf).

China announced last year that any computer sold in the country after July 1, 2009, would have to have the nation's filter and monitoring software, known as Green Dam Youth Escort, installed on its system. After University of Michigan researchers found vulnerabilities in the system, and under pressure from computer makers, the Chinese government backed down from the plan.

The University of Michigan researchers also found that Green Dam contained code segments that were very similar to CYBERsitter.

The lawsuit accuses the defendants of misappropriation of trade secrets, unfair competition, copyright infringement and conspiracy. The lawsuit also claims that the Chinese software makers broke U.S. criminal statues regarding economic espionage.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.