Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Cập nhật của Microsoft Word sẽ bỏ qua nước Anh

Microsoft Word update to skip the UK

Tom Espiner ZDNet UK

Published: 04 Jan 2010 17:01 GMT

Theo: http://news.zdnet.co.uk/software/0,1000000121,39963332,00.htm

Bài được đưa lên Internet ngày: 04/01/2010

Một cập nhật đối với Microsoft Word mà nó sẽ loại bỏ tính năng XML sẽ không được cung cấp cho những người sử dụng ở Anh, Microsoft đã khẳng định.

An update to Microsoft Word that will remove some XML functionality will not be provided to British users, Microsoft has confirmed.

Cập nhạt loại bỏ khả năng đọc các yếu tố XML của Word trong các định dạng XML, DOCX và DOCM. Microsoft bị buộc phải thực hiện thay đổi sau khi thua cuộc chiến tại tòa về một bằng sáng chế của hãng i4i của Canada. Tòa án đã ra lệnh huấn thị cấm bán phần mềm này với việc vi phạm công nghệ này, sẽ có hiệu lực vào tháng 01.

Một người phát ngôn của Microsoft đã nói cho ZDNET của Anh hôm thứ hai rằng bản cập nhật được yêu cầu chỉ cho những người đã mua tại Mỹ. “Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng tới các khách hàng ở Anh”, người phát ngôn này nói.

Microsoft đã đưa ra bản cập nhật cho các nhà sản xuất máy tihs vào tháng 12 và được mong đợi sẽ đưa vào trong các phiên bản đóng gói của Word từ 11/01.

“Lệnh cấm này chỉ áp dụng cho những bản sao của Microsoft Word 2007 và Microsoft Office 2007 được bán tại Mỹ hoặc trong hoặc sau ngày lệnh cấm có hiệu lực 11/01/2010”, Kevin Kutz, giám đốc và các công việc với công chúng của Microsoft, nói trong một tuyên bố của hãng. “Các bản sao của các sản phẩm này được bán trước ngày này không bị ảnh hưởng”.

The update removes Word's ability to read custom XML elements in XML, DOCX and DOCM formats. Microsoft was forced to make the change after losing a court battle over a patent held by Canadian firm i4i. The court has placed an injunction on sales of the software with the infringing technology, to go into effect in January.

A Microsoft spokesperson told ZDNet UK on Monday that the update is required only for buyers in the US. "The changes will not affect UK customers," said the spokesperson.

Microsoft released the update to computer manufacturers in December and is expected to include it in shrink-wrapped versions of Word from 11 January.

"This injunction applies only to copies of Microsoft Word 2007 and Microsoft Office 2007 sold in the US on or after the injunction date of 11 January, 2010," said Kevin Kutz, Microsoft director of public affairs, in a company statement. "Copies of these products sold before this date are not affected."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.