Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Drupal thịnh vượng ở Đài Loan

Drupal thrives in Taiwan

by Spencer Pangborn, Taiwan

Dec 29, 2009 00:22

Theo: http://asia.cnet.com/blogs/the-neon-rush/post.htm?id=63015618&scid=rvhm_ms

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/12/2009

Tôi đã bắt đầu xây dựng các website vào năm 2005, thời gian không quá xa. Như mỗi n00b bắt đầu, tôi đã đi qua những bài học cho người bắt đầu tạo một trang tĩnh với HTML cơ bản và sau đó đã phát hiện ra dễ dàng như thế nào để có được một site đầy đủ chức năng và chạy với phần mềm blog nguồn mở nổi tiếng WordPress.

Nhưng đôi lúc tôi đã nhận ra rằng tôi đã muốn làm hơn một chút. Vì thế người bạn Google của tôi và tôi đã thiết lập trên một nhiệm vụ để tìm ra Hệ quản trị nội dung nguồn mở mới, viết tắt là CMS. Joomla và Drupal là những tên tuổi lớn mà tôi đã tìm được nên tôi đã tải về và cài đặt cả 2 để chạy thử.

Sau khi đọc và thử nghiệm, tôi đã kết thúc và đi với Drupal. Mọi người thường nói rằng học Drupal là nhanh hơn, và tôi nghĩ là mình đồng ý. Nhưng một khi bạn thiết lập làm sao chúng làm việc được (các nút, các block, các module, cách trình bày, các khung, …) thì bạn có được tất cả các công cụ trên đầu ngón tay bạn hơn là chỉ một website; bạn có thể xây dựng các ứng dụng web đầy đủ chức năng.

Vì thế khoảng 1 năm trên con đường của Drupal đã có những thắng lợi và, tất nhiên, chiến đấu của cá nhân. Với phần mềm nguồn mở không có người bạn hỗ trợ kỹ thuật chuyên tâm để trả lời cho tiền của bạn trong 24 giờ hoặc trả lại bạn tiền. Điều đó OK với tôi và biết ơn Drupal có một con át trong cái lỗ đó.

I started building websites in 2005, which isn't very long ago. As every n00b starts out, I went through the beginner lessons of creating a static page with basic HTML and then discovered how much easier it is to get a fully functional site up and running with the popular open-source blogging software WordPress.
But at some point I realized that I wanted to do a little more. So my friend Google and I set out on a mission to find a new open-source Content Management System, CMS for short. Joomla and Drupal were the big names that came up in my search so I downloaded and installed both for a trial run.

After reading and testing, I ended up going with Drupal. People often say that Drupal's learning curve is a little steep, and I'd have to agree. But once you figure out how the plumbing works (nodes, blocks, modules, views, panels, etc.) then you've got all the tools at your fingertips to put up more than just a website; you can build fully-functional web applications.

So about a year into my Drupal journey there were victories and, of course, personal struggles. With open-source software there isn't a dedicated tech support guy to answer your ticket in 24 hours or your money back. That's okay with me and thankfully Drupal has an ace in the hole.

Cộng đồng Drupal

Điểm bán hàng lớn nhất đối với tôi là cộng đồng Drupal. Nếu bạn bị kẹt trong một vấn đề và cần sự trợ giúp, dường như luôn có ai đó sẵn sàng giúp một tay. Miễn là bạn đã đọc tài liệu và không đưa lên như một con ma cà rồng trợ giúp, thì những người viết bài bạn bè sẽ kiên trì với những tân binh như tôi.

Sau một thời gian tôi đã phát hiện là còn có cả một website Drupal Đài Loan. Nên tôi đã liên hệ với người quản trị và người tổ chức hàng đầu của site này; Charles Chuang, và anh ta đã cho tôi biết có thể có một buổi họp vào cuối tháng 12. Việc tập hợp này có thể tại một quán cà phê địa phương tại trung tâm Đài Loan và chủ đề có thể về các tính năng mới, thảo luận chiến lược, và liên kết để có những người bạn mới với cùng chí hướng.

Nên tuần trước tôi đã tới cuộc họp mặt Drupal đầu tiên của tôi ở đây tại Đài Loan, và nó đã là tuyệt vời.

The Drupal Community

The big selling point for me was the Drupal community. If you're stuck on a problem and need help, there always seems to be someone ready to lend a hand. As long as you've read the documentation and don't post as a help vampire, the fellow posters are patient with rookies like myself.

After a while I discovered that there was even a Drupal Taiwan website. So I got in touch with the site admin and head organizer, Charles Chuang, and he let me know there would be a meetup in late December. The gathering would be at a local cafe in central Taipei and the topic would be new features, discuss strategy, and socialize to make new friends with like-minded souls.

So last weekend I visited my first Drupal meetup here in Taipei, and it was great!

Người sử dụng Drupal ở Đài Loan giải thích cách cài đặt Drupal trên một máy cục bộ

Taiwanese Drupal user explains how to install Drupal on a local machine

Người tổ chức sự kiện Charles Chuang giới thiệu diễn giả tiếp theo cho khán phòng

Event organizer Charles Chuang introduces the next speaker to the audience

Cựu binh John Wilkins của Drupal giới thiệu cho nhóm những tính năng mới trong Drupal 7 trong 7 phút

Drupal veteran John Wilkins gives the group a rundown of the new features in Drupal 7 in 7 minutes

Jeny Wilkins giới thiệu tính năng tuyệt vời của các module để sử dụng cho việc tối ưu hóa máy tìm kiếm.

Jenny Wilkins gives a great rundown of which modules to use for good Search Engine Optimization

Đây là một buổi chiều tuyệt vời và tôi hạnh phúc là một phần của cộng đồng Drupal đang phát triển ở Đài Loan. Chắc chắn hướng về phía trước tới sự kiện tiếp theo. Nếu bạn quan tâm trong việc học cách xây dựng các website giàu tính năng, cơ động và mở rộng được phạm vi, thì tôi khuyến cáo cao độ hãy nhảy vào họ nhiều hơn trên site Drupal này.

It was a great afternoon and I'm happy to be part of Taiwan's growing Drupal community. Definitely looking forward to the next event. If you're interested in learning how to build rich, dynamic, and scalable websites then I highly recommend jumping right in to learn more over at the Drupal site.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.