Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Liệu màn hình lựa chọn trình duyệt trên Windows có nghĩa tại châu Âu?

Does the Windows ballot screen for choosing a browser represent meaningful progress in Europe?

Submitted by peterb. on 2010-01-07 12:58 PM.

Theo: http://www.fsf.org/blogs/community/ballot-screens

Bài được đưa lên Internet ngày: 07/01/2010

Lời người dịch: Cùng với việc nhóm bảo vệ quyền của người tiêu dùng ở Ý dự kiến sẽ kiện Microsoft vì ép mua Windows thông qua việc cài đặt sẵn hệ điều hành này vào các máy tính mới, Hiệp hội Phần mềm tự do Pháp (April) “thúc giục Ủy ban [châu Âu] từ chối thỏa thuận mới về tính tương hợp được đệ trình bởi Redmond và nắm lấy trách nhiệm về vấn đề đánh đống PC+Windows [bán máy mới cài sẵn Windows] vì một thị trường châu Âu mở cho sự cạnh tranh, đổi mới và tự do”. Còn nhà tư vấn pháp lý của Quỹ Phần mềm Tự do châu Âu thì nói: “Những cam kết về bằng sáng chế rõ ràng không đủ, vì chúng không cho phép khai thác thương mại. Điều này loại bỏ sự cạnh tranh từ Phần mềm Tự do, mà nó trong nhiều lĩnh vực là đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với các chương trình của Microsoft. Thay vào đó, Microsoft sẽ tiếp tục đe dọa các lập trình viên Phần mềm Tự do thương mại và các khách hàng của họ với sự sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ FUD (fear, uncertainty and doubt)”. Một lần nữa cảnh báo rằng tính tương hợp của các phần mềm của Microsoft là cần phải xem xét cẩn thận trong các dự án liên quan tới chính phủ điện tử của Việt Nam.

Nhờ có các nhà hoạt động chống độc quyền của Ủy bann châu Âu (EC), người dân châu Âu sẽ sớm được trình bày với một sự lựa chọn giữa 12 trình duyệt khi lần đầu sử dụng một máy tính mới mua được cài đặt sẵn hệ điều hành Microsoft Windows.

Nhưng liệu điều này có thực sự là một tiến bộ? Không nhiều đối với một sự lựa chọn khi bạn phải vứt bỏ sự tự do của bạn trước để chọn ra một trình duyệt - một ít trong số đó có thể là các phần mềm tự do. Vì sao không trao cho các công dân lựa chọn về việc mua máy tính với một hệ điều hành phần mềm tự do như GNU/Linux, hoặc hoàn toàn không có luôn hệ điều hành? Cách tốt nhất để chống lại độc quyền không phải là trao cho nhiều sự lựa chọn hơn sau khi hầu hết tiền đề cơ bản của sự độc quyền đã vẫn còn được đồng ý - để mọi người lựa chọn nằm ngoài sự độc quyền ngay từ đầu.

Đây là việc chất đống một cách ép buộc Windows với các máy tính mới mà nó là gốc rễ của vấn đề với Microsoft và sự loại trừ tiếp tục các phần mềm tự do. Việc đưa ra cho người sử dụng mọt màn hình lựa chọn trên hệ điều hành của họ có thể là một lựa chọn tốt hơn. Quả thực, dựa vào việc không sử dụng Windows ở màn hình lựa chọn, người dân còn có thể có được sự lựa chọn nhận lại tiền bồi hoàn từ Microsoft. Việc lựa chọn sự tự do có thể là một cách kiếm tiền! Nhưng bỏ qua những thứ đùa cợt, Aprril, hiệp hội phần mềm tự do của Pháp, đang thúc giục EC hành động và tiếp tục những nỗ lực thúc ép cho tới một kết thúc logic:

“Tuyên bố này là một bước thú vị. Nó sẽ cho phép người sử dụng tự do lựa chọn trình duyệt web của họ”, Frédéric Chuchet, giám đốc điều hành của April, nói. “Nhưng vấn đề cơ bản chỉ có thể được giải quyết bằng việc tác động tới hầu hết việc đánh đống một cách có hệ thống của Windows với các máy tính mới. Chừng nào mà Microsoft còn có quyền ưu tiên trước mua thị trường, thì sẽ không có chỗ cho sự cạnh tranh cũng không vì sự lựa chọn tự do của người sử dụng”.

Thanks to the European Commission's antitrust like activities, European citizens will soon be presented with a ballot choice between twelve browsers when first using a newly purchased computer preloaded with the Microsoft Windows operating system.

But is this really progress? It's not much of a choice when you have to give up your freedom first in order to select a browser -- a few of which might be free software. Why not give citizens the option of purchasing the computer with a free software operating system like GNU/Linux, or with no operating system at all? The best way to fight monopoly isn't to give more choices after the most basic premise of the monopoly has already been agreed to -- it's to let people opt out of the monopoly from the beginning.

It's the forced bundling of Windows with new computers that is at the root of the problem with Microsoft and the continued exclusion of free software. Offering users a ballot to choose their operating system might be a better option. Indeed, upon choosing not to use Windows at the ballot screen, citizens could even be taken to a checkout to receive a refund from Microsoft. Choosing freedom would be a money maker! But all joking aside, April, the French free software association, is urging the European commission to take action and continue enforcement efforts to a logical end:

"This announcement is an interesting step. It will enable users to freely choose their web browser" said Frédéric Couchet, April's executive director. "But the basic problem can only be solved by tackling the almost systematic bundling of Windows with new computers. As long as Microsoft pre-empts the market, there will be no room for competition nor for users' free choice."

Hơn nữa, trong thông cáo báo chí của mình thì Ủy ban chỉ ra rằng Microsoft đã sửa lại những đề xuất của họ về sự mở ra các thông tin có liên quan tới tính tương hợp. Microsoft tiếp tục vung kiếm các bằng sáng chế phần mềm của hãng, mà nó là cho quan điểm của họ về tính tương hợp khá ít thuyết phục...

April kêu gọi EC duy trì những nỗ lực của mình chống lại sự lạm dụng sự áp đảo của Microsoft. April thúc giục Ủy ban từ chối thỏa thuận mới về tính tương hợp được đệ trình bởi Redmond và nắm lấy trách nhiệm về vấn đề đánh đống PC+Windows vì một thị trường châu Âu mở cho sự cạnh tranh, đổi mới và tự do.

Quỹ Phần mềm Tự do châu Âu (FSFE) nhấn mạnh rằng EC tiếp tục điều tra của mình về Microsoft đối với tính tương hợp. Vì Microsoft tiếp tục gây cản trở cho các đối thủ cạnh tranh từ việc can thiệp bằng các phần mềm áp đảo của họ, rõ ràng là EC vẫn có công việc nghiêm túc để làm để buộc Microsoft chơi dễ chịu với phần mềm tự do được:

Carlo Piana, nhà tư vấn pháp lý của FSFE nói: “Những cam kết về bằng sáng chế rõ ràng không đủ, vì chúng không cho phép khai thác thương mại. Điều này loại bỏ sự cạnh tranh từ Phần mềm Tự do, mà nó trong nhiều lĩnh vực là đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với các chương trình của Microsoft. Thay vào đó, Microsoft sẽ tiếp tục đe dọa các lập trình viên Phần mềm Tự do thương mại và các khách hàng của họ với sự sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ FUD (fear, uncertainty and doubt)”.

Hãy hỗ trợ FSFE và April tại châu Âu, và làm những gì mà bạn có thể để nâng cao nhận thức về việc đánh đống ép buộc của Windows như là vấn đề quan trọng nhất.

Furthermore, in its press release the Commission indicates that Microsoft revised their proposals on the disclosure of interoperability-related information. Microsoft continues to brandish its software patents, which makes their stance on interoperability considerably less convincing....

April calls on the European Commission to maintain its efforts against Microsoft's abuse of dominance. April urges the Commission to reject the new interoperability agreement proposed by Redmond and to take charge of the PC+Windows bundling issue in order to open the European market to competition, innovation and freedom.

The Free Software Foundation Europe (FSFE) highlights that the European Commission continues its investigation of Microsoft over interoperability. As Microsoft continues to obstruct competitors from interfacing with its dominant software, it's clear that the European Commission still has serious work to do to get Microsoft to play nicely with free software:

Carlo Piana, FSFE's legal counsel said,"The patent commitments are clearly insufficient, because they don't allow commercial exploitation. This keeps out competition from Free Software, which in many areas is the biggest competitor to Microsoft's programs. Instead, Microsoft will continue to threaten commercial Free Software developers and their customers with patent FUD (fear, uncertainty and doubt)."

Please support FSFE and April in Europe, and do what you can to raise awareness of the forced bundling of Windows as the overriding issue.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.