Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Hãng luật kiện Trung Quốc vì bị tấn công

Law firm suing China suffers attack

Published: 2010-01-14

Theo: http://www.securityfocus.com/brief/1062

Bài được đưa lên Internet ngày: 14/01/2010

Lời người dịch: Trong vụ việc site của Google và khoảng 20 hãng khác bị tấn công vừa qua, một hãng luật của Mỹ đã kiện chính phủ Trung Quốc và 2 nhà lập trình phát triển phần mềm Trung Quốc về chương trình giám sát mạng có chứa mã độc dẫn tới việc các luật sư của hãng này nhận phải các tài liệu cũng có chứa các mã độc đó.

Một hãng luật kiện Trung Quốc và 2 nhà lập trình phát triển phần mềm Trung Quốc về chương trình giám sát Green Dam Youth Escort bị vài cuộc tấn công có chủ đích đầu tuần này, khi các tài liệu chứa những khai thác độc hại đã bị chuyển tới các luật sư, hãng này đã nói vào cuối thứ tư.

Vào tối thứ 2, các luật sư tại hãng luật Gipson Hoffman & Pancione đã nhận được các thư điện tử mà chúng dường như đã được gửi bởi các bên liên đới, nhóm này nói trong một tuyên bố. Các thông điệp thư điện tử có Trojan đã chứa hoặc các đường liên kết tới các website hoặc các tệp đính kèm và đã được xây dựng một cách đặc biệt để lấy các dữ liệu từ máy tính của các nạn nhân hoặc máy chủ của hãng.

“Nguồn đặc biệt của các cuộc tấn công còn chưa được xác định, nhưng nó dường như là các cuộc tấn công đã được khởi xướng từ bên trong Trung Quốc”, hãng này nói trong một tuyên bố.

Tuần trước, hãng phần mềm lọc CYBERsitter đã thông báo rằng hãng đã thuê Gipson Hoffman & Pancione để kiện chính phủ Trung Quốc, 2 nhà lập trình phần mềm Trung Quốc và 7 nhà sản xuất máy tính cá nhân PC về việc được cho là phân phối mã nguồn phần mềm của hãng như một phần của chương trình lọc và giám sát do nhà nước Trung Quốc bảo trợ được biết tới như là Green Dam Youth Escort. Sự việc mới nhất này tiếp theo tuyên bố của Google hôm thứ ba rằng hãng đang xem xét rút khỏi Trung Quốc sau những cuộc tấn công nghiêm trọng vào mạng của hãng mà chúng đã gây ra việc đánh cắp sở hữu trí tuyệ và sự theo dõi các nhà hoạt động về nhân quyền ở Trung Quốc.

Các cuộc tấn công vào hãng luật GHP không phải là mưu toan lần đầu để kiểm duyệt các công ty có liên quan trong những khiếu nại chống lại Trung Quốc và Green Dam. Mùa hè năm ngoái, CYBERsitter cũng đã nhận được 2 tệp PDF chứa các mã độc hại.

Hãng luật này đã liên hệ với FBI và chính phủ Mỹ và sự việc đang được điều tra, theo tuyên bố của hãng.

A law firm suing China and two Chinese software developers over the Green Dam Youth Escort monitoring program suffered several targeted attacks earlier this week, when documents containing malicious exploits were sent to attorneys, the firm stated late Wednesday.

On Monday evening, lawyers at the firm of Gipson Hoffman & Pancione received e-mails that appeared to have been sent by associates, the group said in its statement. The Trojan e-mail messages contained either links to Web sites or attachments and were specially constructed to retrieve data from the victim's computer or the company's server.

"The specific source of the attacks has not yet been determined, but it appears that they attacks were initiated within China," the firm said in its statement.

Last week, filtering software firm CYBERsitter announced that it had retained Gipson Hoffman & Pancione to sue the Chinese government, two Chinese software developers and seven PC makers for allegedly distributing its software code as part of the Chinese state-sponsored filtering and monitoring program known as Green Dam Youth Escort. The latest incident follows Google's announcement on Tuesday that it was considering pulling out of China following serious attacks on its networks that resulted in stolen intellectual property and the surveillance of human-rights activists in China.

The attacks on law firm GHP are not the first attempt to infiltrate companies involved in the claims against China and Green Dam. Last summer, CYBERsitter also received two PDF files containing malicious code.

The law firm has contacted the FBI and the U.S. government and the incident is under investigation, according to its statement.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.