Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

VMware mua Zimbra

VMware buys Zimbra

13 January 2010, 12:48

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/VMware-buys-Zimbra-903331.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 13/01/2010

Lời người dịch: Sau khi mua SpringSource, Vmware nay lại mua Zimbra từ Yahoo để mở rộng nền tảng các dịch vụ điện toán đám mây của mình.

Như trước đó có tin đồn, chuyên gia ảo hóa VMware đã chính thức tuyên bố rằng hãng đã mua nhà cung cấp phần mềm nhóm làm việc nguồn mở Zimbra từ Yahoo. Zimbra, ban đầu được mua bởi Yahoo vào mùa thu năm 2007, có thể được sử dụng cả cục bộ và như một dịch vụ máy chủ và phục vụ như là nền tảng cho một loạt các máy chủ thư. Nó cũng được sử dụng ngày một nhiều như là một giải pháp thay thế cho Exchange trong các ứng dụng của các công ty.

Zimbra kết hợp vài thành phần nguồn mở, như Apache Lucene, MySQL, OpenLDAP, Postfix và SpamAssassin, với các thành phần sở hữu độc quyền như, ví dụ, các kết nối của Exchange.

Việc truy cập là có thể từ các trình thư điệnt tử máy trạm truyền thống và thông qua trình máy trạm AJAX của riêng Zimbra, mà nó đã được mở rộng tuyệt vời trong phiên bản 6.0 đã được tung ra 2 tháng trước.

Việc mua Zimbra cho phép Vmware mở rộng các dịch vụ đám mây của hãng. Mùa hè trước, chuyên gia ảo hóa này đã mua những phát triển đám mây nền tảng mở của SpringSource, cho phép hãng mở rộng các dịch vụ đám mây của hãng vượt ra khỏi một nền tảng ảo hóa bên trong các phần mềm trung gian.

Chi tiết hơn về việc mua sắm này có thể thấy trên trang Hỏi - Đáp về VMware – Zimbra. Theo VMware, việc mua sắm này được mong đợi sẽ hoàn tất trong Quý I năm 2010. Các điều khoản tài chính của vụ mua sắm, tuy nhiên, còn chưa được tiết lộ.

As previously rumoured, virtualisation specialist VMware has officially announced that it has acquired open source groupware provider Zimbra from Yahoo. Zimbra, originally acquired by Yahoo in the autumn of 2007, can be used both locally and as a hosted service and serves as the basis for various mail hosts. It is also increasingly being employed as an Exchange alternative in company applications.

Zimbra combines several open source components, such as Apache Lucene, MySQL, OpenLDAP, Postfix and SpamAssassin, with proprietary components such as, for example, Exchange connections. Access is possible from traditional mail clients and via Zimbra’s own AJAX client, which was greatly expanded in version 6.0 released two months ago.

The takeover of Zimbra allows VMware to expand its cloud services. Last summer, the virtualisation specialist had already acquired SpringSource‘s open platform cloud deployments, allowing it to expand its cloud services beyond a virtualisation platform into middleware.

More details about the acquisition can be found on the VMware - Zimbra Questions and Answers page. According to VMware, the acquisition is expected to close in the first calendar quarter of 2010. The financial terms of the deal, however, have not been disclosed.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.