Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Lỗi 2016 đánh vào các điện thoại Windows

2016 bug hits Windows phones

Y 2.01K spreads

By John OatesGet more from this author

Posted in Mobile, 5th January 2010 09:26 GMT

Theo: http://www.theregister.co.uk/2010/01/05/windows_mobe_bug/

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/01/2010

Lời người dịch: Lỗi về ngày tháng năm 2016 khiến nhiều người sử dụng máy di động Windows Mobile không thể thanh toán cho các hàng hóa họ mua tại Queensland, Úc vì các máy quét thẻ cho những chiếc thẻ đó đã hết hạn sử dụng.

Lỗi ngày tháng mà nó đang can thiệp vào với điểm các giao dịch bán hàng ở Úc đã lan tới một số điện thoại di động Windows.

Sự cố này có nghĩa là các thông điệp văn bản nhận được từ đêm giao thừa sang năm mới sẽ xuất hiện với ngày tháng của năm 2016. Các máy quét thẻ tại hàng ngàn cửa hàng ở Úc cũng đã bị đánh, như chúng tôi đã thông báo ngày hôm qua. Ngân hàng của các hệ thống tại Queensland, tin tưởng đây là năm 2016, đã từ chối hầu hết các thẻ mua sắm vì chúng coi [các thẻ này] là đã hết hạn sử dụng.

Ngân hàng này đã giới thiệu một cách khắc phục bằng tay mà nó nói cho các hệ thống một cách có hiệu quả để bỏ qua ngày tháng này.

Những người sử dụng Windows Mobile, chạy các phiên bản 6.1 và 6.5, có thể đã lưu ý tới các thông điệp văn bản từ tương lai - tất cả các thông điệp nhận được từ đêm giao thừa sẽ có một dòng ngày tháng năm 2016, theo Techradar.com.

Một người phát ngôn của Microsoft nói: “Microsoft biết về những báo cáo rằng các thông điệp điện thoại nhận được sau ngày 1/1/2010 có thể bị đề năm 2016. Những báo cáo này còn chưa được đưa ra trong những yêu cầu rộng rãi của khách hàng; tuy nhiên, chúng tôi đang làm việc sát sao với các đối tác vận hành di động và sản xuất của chúng tôi để điều tra nguyên nhân và sửa vấn đề này cho thích đáng”.

The date bug which is interfering with Aussie point of sale transactions has spread to some Windows mobile phones.

The glitch means that text messages received since New Year's Eve will appear with a 2016 date. Card scanners in thousands of Australian shops have also been hit, as we reported yesterday. Bank of Queensland systems, believing it was 2016, rejected most payment cards because they'd passed their expiry date.

The bank introduced a manual workaround which effectively tells systems to ignore the date.

Windows Mobile users, running versions 6.1 and 6.5, may have noticed text messages from the future - all messages received since New Year's Eve will have a 2016 dateline, according to Techradar.com.

A Microsoft spokesman said: “Microsoft is aware of reports that phone messages received after 1/1/2010 may be dated 2016. These reports have not yet resulted in widespread customer inquiries; however, we are working closely with our manufacturing and mobile operator partners to investigate the cause and correct the issue as appropriate.” ®

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.