Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Giám đốc thông tin của bang California: Nguồn mở chính thức được chào đón ở đây

California CIO: Open source officially welcome here

By Ryan Paul | Last updated January20, 2010

Theo: http://arstechnica.com/open-source/news/2010/01/california-cio-issues-it-policy-letter-about-open-source.ars

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/01/2010

Giám đốc thông tin (CIO) của bang California đã đưa ra một bức thư về chính sách IT để chính thức khẳng định rằng phần mềm nguồn mở được chấp nhận để sử dụng bởi các cơ quan chính phủ tại California.

Vì bang này đang nằm dưới gánh nặng thâm hụt ngân sách 20 tỷ USD, các quan chức chính phủ đang tìm kiếm các cách thức để cắt giảm chi phí và quản lý hạ tầng hiệu quả hơn. Việc giảm sự khóa trói vào nhà cung cấp và trao cho việc xem xét nhiều hơn nữa đối với phần mềm tự do nguồn mở có thể giúp bang này cải thiện sức khỏe tài chính của mình.

Sự năng động y hệt là cũng đúng ở mức quốc gia. Năm ngoái, các chính phủ quốc gia của Canada và Anh đều đã bắt đầu việc hình thành các chiến lược IT nguồn mở. Bộ Quốc phòng Mỹ, mà có một lịch sử bảo vệ nguồn mở, đã đưa ra một biên bản ghi nhớ vào năm ngoái nhấn mạnh những ưu điểm của việc áp dụng nguồn mở.

Tuy nhiên, phần mềm nguồn mở không nhất thiết là một viên đạn bạc cho IT giá rẻ, và có thể gia tăng một cách tiềm tàng giá thành hỗ trợ và triển khai trong khi giảm được chi phí giấy phép. Điều quan trọng cho những yếu tố này sẽ được nắm lấy để xem xét khi các chính phủ đánh giá phần mềm nguồn mở. Giống nhiều như biên bản ghi nhớ của Bộ Quốc phòng, bức thư về chính sách IT của California chặn đứng việc việc bắt buộc một ưu tiên cho các giải pháp nguồn mở. Nó đưa ra sự giải thích sáng tỏ rằng công nghệ nguồn mở là một lựa chọn có giá trị mà cần phải xem xét tới cùng với các công nghệ sẵn có khác.

The Chief Information Officer (CIO) of the state of California has issued an IT policy letter to formally affirm that open source software is acceptable for use by government agencies in California.

As the state lies crushed beneath the burden of an unprecedented $20 billion deficit, government officials are looking for ways to cut spending and manage infrastructure more efficiently. Reducing vendor lock-in and giving more consideration to free and open source software could help the state improve its financial health.

The same dynamic is also true at the national level. Last year, the national governments of Canada and the UK both began formulating open source IT strategies. The US Department of Defense, which has a history of open source advocacy, issued a memo last year highlighting the advantages of open source adoption.

Open source software isn't necessarily a silver bullet for cheap IT, however, and can potentially increase support and deployment costs while decreasing licensing costs. It's important for these factors to be taken into consideration when governments evaluate open source software. Much like the DoD memo, California's IT policy letter stops short of mandating a preference for open source solutions. It provides formal clarification that open source technology is a valid option that should be considered alongside other available technologies.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.