Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Lại một năm nữa, việc làm của Microsoft nhằm vào FOSS

Another Year, Another Microsoft Job Targeting FOSS

By Katherine Noyes

LinuxInsider

01/07/10 5:00 AM PT

Theo: http://www.linuxinsider.com/story/Another-Year-Another-Microsoft-Job-Targeting-FOSS-69050.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 07/01/2010

Lời người dịch: Có thể có những thay đổi thực sự trong quan điểm của Microsoft đối với thế giới FOSS. Nhưng những gì mới diễn ra trong năm 2009 nhắc nhở cộng đồng FOSS phải thận trọng, khi biết rằng đã có một quảng cáo tuyển người của Microsoft rằng: “Nếu bạn tìm kiếm một vai trò mới nơi bạn sẽ tập trung vào một trong những vấn đề lớn nhất mà nó là đỉnh của trí tuệ cho KT và Steve B...” …. nhiệm vụ “là để thắng thị phần chống lại Linux và OpenOffice.org bằng việc thiết kế và dẫn dắt các chương trình marketing, việc thay đổi nhận thức, việc tham gia với các cộng đồng và tổ chức nguồn mở, và dẫn dắt tính sẵn sàng nội bộ về các làm thế nào để cạnh tranh với Linux thương mại và tham gia với các cộng đồng nguồn mở”. Như vậy, “Các dự án phần mềm tự do mang điều này trong tâm trí khi Redmond tới gõ cửa của họ, khi [họ] cố gợi ý rằng có thể có lợi đôi bên đối với họ khi làm việc cùng nhau”, Glyn Moody của Computerworld UK đã viết, ví dụ. “Dự tính này là vì lợi ích để chảy một chiều, và chỉ một chiều thôi, như cái quảng cáo công việc này đã làm rõ”. Vâng: “Việc quảng cáo công việc này phải là một sự thức tỉnh cho bất kỳ ai mà nghĩ rằng an toàn để làm việc với Microsoft”.

Microsoft dựa vào những mẹo cũ trong năm mới, như được minh chứng bởi một việc quảng cáo gần đây cho những cá nhân chống FOSS. Lần này, thứ mà Redmond hâm lại là những gì dường như sẽ là một sự chuyển đổi số đông của các sinh viên sang OpenOffice. Và vì sao họ sẽ không nhỉ? “Nó là tự do như uống bia và đủ tốt - tốt hơn nhiều so với Microsoft Works mà nó có trên máy tính của họ”, Blogger David Masover của Slashdot lưu ý.

Vâng, năm mới có thể chính thức đang diễn ra, nhưng điều đó đã không dừng được các blogger Linux khỏi việc tiếp tục những phản ánh của họ về tất cả những điều đã diễn ra qua chục năm qua.

Ví dụ, trên TuxRadar, Graham Morrison đã nhình lại qua 10 năm qua hoặc đại loại thế và đã xác định được “15 thời khắc Linux thay đổi trò chơi của thập kỷ”.

Bắt đầu với sự tung ra phiên bản 2.4 của nhân Linux vào năm 2001, mọi con đường tới việc Oracle mua Sun năm ngoái, những con số 0 của Morrison về thông tin này ông nghĩ đáng giá nhất cho Linux.

'9 câu chuyện hàng đầu của năm 2009'

Hơn 500 Diggs và 100 bình luận đã chúc mừng mẩu tin này trên Digg, ngay cả khi các blogger không thật chú ý tới một câu chuyện thú vị trên Linuxologist.

Tập trung vào những sự khiện hẹp hơn nhiều của năm 2009, câu chuyện được ghi vào biên niên 9 sự kiện hàng đầu của năm, bắt đầu với ngày số 1234567890 và kết thúc bằng sự nổi lên nhanh chóng thành sao của Android.

Các blogger đã không ngượng về việc thể hiện sự nhiệt thành của họ.

'Năm của Linux!'

“Đá trên Android” , guzba trên Digg hồ hởi, ví dụ.

Và tất nhiên, không thể tin được: “2010! Năm của Linux” jman583 rung chuông.

Microsoft is up to its old tricks in the new year, as evidenced by a recent job posting for anti-FOSS personnel. This time, the thing that has Redmond sweating is what appears to be a mass migration of students to OpenOffice. And why wouldn't they? "It's free-as-in-beer and good enough -- much better than the Microsoft Works that came on their computer," noted Slashdot blogger David Masover.

Well, the new year may be officially under way, but that hasn't stopped Linux bloggers from continuing their reflections on all that transpired over the past decade.

At TuxRadar, for example, Graham Morrison looked back over the past 10 or so years and identified "15 game-changing Linux moments of the decade."

Beginning with the release of version 2.4 of the Linux kernel back in 2001, all the way through to Oracle's (Nasdaq: ORCL) purchase of Sun last year, Morrison zeroes in on the news he thinks mattered most for Linux.

'Top 9 Linux Stories of 2009'

More than 500 Diggs and 100 comments greeted that piece on Digg, even as bloggers paid roughly equal attention to a like-minded story over at the Linuxologist.

Focusing more narrowly on the events of 2009, that story chronicled the top nine events of the year, beginning with 1234567890 Day and ending with Android's quick rise to stardom.

Bloggers weren't shy about expressing their enthusiasm.

'Year of the Linux!'

"Rock on android," enthused guzba on Digg, for example.

And of course, the inevitable: "2010! YEAR OF THE LINUX!" chimed in jman583.

Trong khi chờ đợi, Bruce Byfield của Datamation, hướng sự chú ý của anh ta vào tương lai với 9 điều tiên đoán cho nguồn mở vào năm 2010.

Đứng đầu danh sách của anh ta ư? “Các trình điều khiển video tự do hoàn chỉnh sẽ tới”.

Cầu chúa cho điều đó!

'Một khi bạn nhìn số 100, thì bạn sẽ thấy tất cả chúng'.

Bỏ qua việc nhìn về trước và sau, các blogger trên Slashdot và những nơi khác ngẫm nghĩ về sự xem xét những khác biệt giữa Fedora, openSuSE và Ubuntu của Steven J. Vaughan – Nichols.

Kết luận của ông ta ư? “Mỗi phát tán có nghĩa cho một khán phòng khác nhau”.

Ngạc nhiên ư? Nghiên cứu nói “không”.

Để suy nghĩ: “Mọi người có xu hướng sử dụng những gì họ đã bắt đầu cho tới khi họ chuyển sang một thứ khác mà nó có một 'tính năng phải có' như sự hỗ trợ cho phần cứng cụ thể, hoặc phát tán của họ thua trong cuộc đua nâng cấp”, Barbara Hudson, một blogger trên Slashdot, người có biệt danh “Tom” đã nêu ý kiến trên site.

“Để lạm dụng một cách ngôn cổ, 'Một khi bạn đã thấy 100 phát tán, thì bạn đã thấy hết chúng'”, chị đã nói cho LinuxInsider. 'Linux và OpenOffice cạnh tranh dẫn đầu'.

Tuy nhiên, có lẽ thảo luận thú vị nhất của tất cả trong những tuần gần đây, nảy sinh khi nói về việc Microsoft gần đây đã đưa ra một quảng cáo công việc cho một “Dẫn đầu Cạnh tranh với Linux và OpenOffice, Bao cấp ở Mỹ (CSI Lead)”. Blogger John McCreesh của Alert đã phất cờ lên.

Quảng cáo này không còn nữa, nhưng bạn có thể xem nó trong bộ lưu trữ của Google.

“Nếu bạn tìm kiếm một vai trò mới nơi bạn sẽ tập trung vào một trong những vấn đề lớn nhất mà nó là đỉnh của trí tuệ cho KT và Steve B...” nó bắt đầu, thứ sau chỉ định rằng nhiệm vụ “là để thắng thị phần chống lại Linux và OpenOffice.org bằng việc thiết kế và dẫn dắt các chương trình marketing, việc thay đổi nhận thức, việc tham gia với các cộng đồng và tổ chức nguồn mở, và dẫn dắt tính sẵn sàng nội bộ về các làm thế nào để cạnh tranh với Linux thương mại và tham gia với các cộng đồng nguồn mở”.

Nên chúng ta có điều đó! Không còn là chỉ Linux nữa mà bây giờ cả OpenOffice cũng đang gây ra những đau đớn về sự lo âu ở đại bản doanh Redmond.

Datamation's Bruce Byfield, meanwhile, turned his attention toward the future with nine predictions for open source in 2010.

Top of his list? "Complete free video drivers arrive."

Amen to that!

'Once You've Seen 100, You've Seen Them All'

Aside from the looks forward and back, bloggers on Slashdot and beyond mulled over Steven J. Vaughan-Nichols' review of the differences among Fedora, openSUSE and Ubuntu.

His conclusion? "Each is meant for a different audience."

Surprising? Survey said "no."

To wit: "People tend to use what they started with until they move to another one that has a 'must-have feature' like support for specific hardware, or their distro falls behind in the update race," opined Barbara Hudson, a blogger on Slashdot who goes by "Tom" on the site.

"To abuse an old aphorism, 'Once you've seen 100 distros, you've seen them all'," she told LinuxInsider.

'Linux and Open Office Compete Lead'

Perhaps the most entertaining discussion of all in recent weeks, however, arose when it came to light that Microsoft (Nasdaq: MSFT) recently posted a job ad for a "Linux and Open Office Compete Lead, US Subsidiary (CSI Lead)." Alert blogger John McCreesh flagged it.

The ad's no longer live, but you can view it in Google's cache.

"If you're looking for a new role where you'll focus on one of the biggest issues that is top of mind for KT and Steve B..." it begins, later specifying that the mission "is to win share against Linux and OpenOffice.org by designing and driving marketing programs, changing perceptions, engaging with Open Source communities and organizations, and drive internal readiness on how to compete with Commercial Linux and participate with Open Source Communities."

So there we have it! It's no longer just Linux but now OpenOffice as well that's causing pangs of anxiety in the halls of Redmond.

Liệu các blogger đã có nhiều điều để nói về điều này chăng? Bạn đánh cược cho Pepto Bismol của bạn là họ đã làm vậy.

“Rồi sao nữa nhỉ? Lục qua sọt rác chăng?”

“Các dự án phần mềm tự do mang điều này trong tâm trí khi Redmond tới gõ cửa của họ, khi [họ] cố gợi ý rằng có thể có lợi đôi bên đối với họ khi làm việc cùng nhau”, Glyn Moody của Computerworld UK đã viết, ví dụ. “Dự tính này là vì lợi ích để chảy một chiều, và chỉ một chiều thôi, như cái quảng cáo công việc này đã làm rõ”.

Tương tự: “Gì nữa nhỉ? Lục sọt rác chăng? Việc thanh toán giảm nhiều tiền đút lót/chào giá chăng?” Blogger Robert Pogson viết. “Không. Họ đang cam kết với các cộng đồng FLOSS. Hãy mong đợi sự chia rẽ, sự đào ngũ, và các vụ kiện hơn nữa, Astroturfing và mayhem”.

Và một lần nữa: “Dự định của Microsoft triển khai một cách chắc chắn tiếp tục chiến thuật Ôm lấy, Mở rộng, Tiêu diệt chống lại FOSS”, blogger vainrveenr của Lxer đồng ý.

'Thế chúng ta sẽ định làm gì với Linux nhỉ?'

Cô gái Linux đã bị đánh bởi một ý nghĩa đang lên về deja vu. Liệu cô ta có để điều này đi mà không có làm gì không nhỉ?

Không một cơ hội nào.

“Tôi đồ những gì Microsoft lên kế hoạch có thể sẽ khuyến khích các dự án nguồn mở làm việc tốt hơn với MS Office hơn là họ làm với OpenOffice”. Nhà tư vấn và blogger của Slashdot là Gerhard Mack ở Montreal đã nói với LinuxInsider. “Việc quảng cáo công việc này phải là một sự thức tỉnh cho bất kỳ ai mà nghĩ rằng an toàn để làm việc với Microsoft”.

Quả thực, “Tôi nhớ nghe được từ một cựu nhân viên của Microsoft rằng đã có một thời gian khi hầu như trong mọi cuộc họp, mọi người hỏi, 'Thế chúng ta sẽ làm gì đối với Linux đây?'” Blogger của Slashdot là David Masovr đã quả quyết. “Và không ai có thể có được một câu trả lời thỏa mãn”.

'150 USD cho một Sinh viên ư?'

Thực tế là, nguồn mở “gây khiếp sợ” cho Microsoft, Masover đã nói cho LinuxInsider. “Họ đã và đang chiến đấu trong trận chiến này đã từ lâu”.

Hãng này hầu như đang sợ hãi, anh ta bổ sung, “đang cạnh tranh với tự do”.

Hệ thống giá của Microsoft Office 2007 nói lên câu chuyện này, Masover giải thích:

Did bloggers have much to say on this one? You bet your Pepto Bismol they did.

"What Next? Sorting Through Garbage Bins?'

"Free software projects need to bear this in mind when Redmond comes knocking on their doors, and tries to suggest that it would be mutually beneficial for them to work together," Computerworld UK's Glyn Moody wrote, for example. "The intent is for that benefit to flow one way, and one way only, as this job advertisement makes clear."

Similarly: "What next? Sorting through garbage bins? Paying bribes/offering big discounts?" wrote blogger Robert Pogson. "No. They're going to engage with FLOSS communities. Expect more dissension, defections, lawsuits, Astroturfing and mayhem."

And again: "Expect Microsoft to definitely carry out its continued Embrace, Extend, Extinguish tactics against F/OSS," LXer blogger vainrveenr agreed.

'What Are We Going to Do About Linux?'

Linux Girl was struck by a mounting sense of deja vu. Could she let this one go without further ado? Not a chance.

"I suspect what Microsoft is planning would be to encourage open source projects to work better with MS office than they do with OpenOffice," Montreal consultant and Slashdot blogger Gerhard Mack told LinuxInsider. "This job posting should be a wakeup call to anyone who thinks it's safe to work with Microsoft."

Indeed, "I remember hearing from a former Microsoft employee that there was a time when at just about every meeting, people would ask, 'So what are we going to do about Linux?'" Slashdot blogger David Masover asserted. "And no one would have a satisfactory answer."

'$150 for a Student?'

The fact is, open source "terrifies" Microsoft, Masover told LinuxInsider. "They've been fighting this battle for a long time."

What the company is most afraid of, he added, "is competing with free."

Microsoft's Office 2007 pricing scheme tells the story, Masover explained:

Office Home and Student -- US$149.95 (temporarily discounted to $99.99 - tạm thời được giảm giá xuống còn $99.99)

Office Small Business -- $369.99

Office Standard -- $399.95

Office Professional -- $499.95

Office Ultimate -- $679.95

“Bây giờ, tôi biết rằng các doanh nghiệp thường có việc cấp phép hàng đống, và hạnh phúc để viết ra Office như một chi phí hợp pháp”, Masover nói. “Nhưng $150 cho một sinh viên ư? (Hãy để tôi nghĩ: Office, hoặc một iPod Nano ư? Thật quá khó chọn.)”.

'Tự do như uống bia và đủ tốt'.

Mọi thứ nằm ngoài mức giá của sinh viên hơn là cái giá của máy tính thấp cấp hoặc một bộ điều khiển trò chơi cao cấp, anh ta bổ sung.

“Từ những gì tôi đã thấy, ngày càng nhiều sinh viên hơn bắt đầu sử dụng OpenOffice, đơn giản vì nó là tự do như uống bia và đủ tốt - tốt hơn nhiều so với Microsoft Works mà có trên máy tính của họ”, anh ta nói. “Tôi đoán rằng vì sao các phiên bản Home và Student đã được giảm giá nhiều tới vậy...”

Ngay cả nếu có thứ gì đó mà Office có thể làm mà OpenOffice không thể, thì “OpenOffice không buộc phải tốt như Office - nó chỉ là ít hơn thứ tệ nhất $370”.

'Họ không thể kham được để thành sai'

Nếu mọi người bắt đầu sử dụng OpenOffice ở nhà và ở trường, trong khi chờ đợi, “thì điều đó làm cho nó dễ dàng hơn nhiều cho một doanh nghiệp để lựa chọn nó”, Masover lưu ý.

Sau tất cả, “khó khăn lớn nhất cho tới nay là việc huấn luyện”, anh ta đã chỉ ra.

Cuối cùng, rồi “Tôi nghĩ thông tin duy nhất ở đây là việc Microsoft đang nhằm vào OpenOffice một cách nghiêm túc, nhưng họ đã từng nhằm vào Linux và nguồn mở một cách nghiêm túc đôi lúc rồi”, Masover kết luận. “Trong khi đây là vì lợi ích tốt nhất của họ để nhờ mỗi người nghĩ về nguồn mở là một thứ tốt nhất thứ 2 theo nghĩa bạn có những gì bạn trả, thì họ không thể cho phép bị sai.”

"Now, I know that businesses generally get bulk licensing, and are happy to write Office off as a legitimate expense," Masover said. "But $150 for a student? (Let me think: Office, or an iPod Nano? So hard to choose.)"

'Free-as-in-Beer and Good Enough'

Anything beyond the student level costs more than the price of a low-end computer or a high-end game console, he added.

"From what I've seen, more and more students are starting to use OpenOffice, simply because it's free-as-in-beer and good enough -- much better than the Microsoft Works that came on their computer," he opined. "I'd guess that's why Home and Student has been discounted by that much..."

Even if there are things Office can do that OpenOffice can't, "OpenOffice doesn't have to be as good as Office -- it just has to be less than $370 worse."

'They Can't Afford to Be Wrong'

If people are starting to use OpenOffice for home and school, meanwhile, "that makes it that much easier for a business to choose it," Masover noted.

After all, "the biggest roadblock so far has been training," he pointed out.

Ultimately, then, "I think the only news here is that Microsoft is taking OpenOffice seriously, but they've been taking Linux and open source seriously for a while," Masover concluded. "While it's in their best interest to have everyone think open source is a you-get-what-you-pay-for second best, they can't afford to be wrong."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.