Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Ý đe dọa kiện việc cài đặt sẵn Windows

Italians threaten suit over Windows pre-install

Want money back after Microsoft force-feed

By Austin ModineGet more from this author

Posted in PC Builder, 5th January 2010 22:51 GMT

Theo: http://www.channelregister.co.uk/2010/01/05/aduc_to_file_windows_class_action_compensation/

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/01/2010

Lời người dịch: Một nhóm bảo vệ quyền của người tiêu dùng ở Ý dự kiến sẽ kiện Microsoft vì ép mua Windows thông qua việc cài đặt sẵn hệ điều hành này vào các máy tính mới.

Nhóm về quyền của người tiêu dùng Ý lên kế hoạch để đánh Microsoft với một vụ kiện mức hành động trong tuần này tìm kiếm sự bồi hoàn nhân danh những người bị ép phải mua Windows được cài đặt sẵn trước trên các máy tính mới.

ADUC, mà nó chuyên về những lợi ích công chúng liên quan tới TV, Internet, và điện thoại, nói nó muốn khởi kiện tại một tòa án tại Florence sau ngày nghỉ Chúa tái sinh hôm thứ tư, theo Reuters. Vụ này sẽ được đưa ra theo một luật mới cho phép các nhóm người tiêu dùng đệ trình các vụ kiện mức hành động nhân danh những người mà họ đại diện.

“Vì có một số lượng lớn người sử dụng có liên quan, và với tầm quan trọng của vấn đề thị trường tự do, chúng tôi đã quyết định tiến hành một hành động pháp lý hợp tác chống lại Microsoft”, chủ tịch ADUC Vincenzo Donvito đã nói cho Reuteur.

Nhóm này sẽ tìm kiếm sự bồi hoàn cho giá thành phần mềm Windows đối với những người tham gi vụ kiện này. Luật pháp của Ý không cho phép nhóm thay đổi đường lối về những thiệt hại bị trừng phạt đối với những cảm giá bị tổn thương của những người yêu Linux.

Microsoft còn chưa có bình luận gì ngay về vụ kiện cấp hành động này.

Báo cáo lưu ý rằng ADUC đã thắng một vụ kiện thí điểm tại tòa án Florence tìm kiếm tiền trả lại đối với việc cài đặt Windows không liên ứng.

An Italian consumer rights group plans to slap Microsoft with a class-action lawsuit this week seeking compensation on behalf of people forced to buy Windows pre-installed on new computers.

The ADUC, which specializes in public interests related to TV, internet, and telephone, said it would file the lawsuit at a court in Florence after the Epiphany holiday on Wednesday, according to Reuters. The case will be brought under a new law permitting consumer groups to file class-action lawsuits on behalf of the people they represent.

"As there is a large number of users involved, and with the importance of the free market issue, we have decided to take a collective legal action against Microsoft," ADUC chairman Vincenzo Donvito told Reuters.

The group will seek compensation for the cost of Windows software for the lawsuit's participants. Italian law doesn't allow the group to tack on punitive damages for the hurt feelings of Linux lovers.

Microsoft was not immediately available to comment on the threatened class-action lawsuit.

The report notes that ADUC has already won a pilot case in a Florence court seeking money back for non-consensual installation of Windows. ®

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.